W III kwartale 2010 roku PKB Stanów Zjednoczonych wzrósł o 2,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału. (PAP)