Sejm powołał Jerzego Żyżyńskiego do Rady Polityki Pieniężnej 18 marca. Żyżyński wszedł do RPP w miejsce Anny Zielińskiej-Głębockiej, której kadencja wygasła 9 lutego.

Zgodnie z ustawą o NBP w skład Rady wchodzą: przewodniczący Rady, którym jest prezes NBP oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu finansów.

Kadencja członka Rady wynosi 6 lat. Funkcję członka Rady można pełnić tylko jedną kadencję. Członek Rady przed objęciem obowiązków w Radzie składa przed organem powołującym przysięgę.(PAP)

jba/