."Podczas spotkania przyjęto część uwag do projektu. Należy zznaczyć, że na obecnym etapie prac legislacyjnych brak jest możliwości udzielenia szczegółowych informacji na temat ostatecznego kształtu projektowanych rozwiązań" - powiedziała PAP Brzoza.

Dodała, że w piątkowej konferencji uzgodnieniowej wzięli udział przedstawiciele MSZ, MF, NBP, KNF, BFG, BGK, UOKiK, kancelarii premiera, RCL, ZBP oraz Polskiej Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach konsultacji ocenił, że rozważenia wymaga zasadność wprowadzenia i wysokość tzw. "podatku bankowego". Zdaniem ekspertów KNF opłata wyliczana w oparciu o zaproponowaną w projekcie podstawę pozostaje w sprzeczności z nową strategią nadzorczą urzędu wobec banków.

Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie noweli opłata bankowa ma być rodzajem opłaty ostrożnościowej uiszczanej przez niektóre instytucje prowadzące działalność bankową. Trafiałaby ona na specjalny fundusz stabilizacyjny działający w BFG.

Podstawa, od której naliczana będzie opłata ostrożnościowa zostanie ustalona w odmienny sposób w bankach krajowych i w oddziałach banków zagranicznych.

W przypadku banku krajowego punktem wyjścia do obliczenia opłaty ostrożnościowej jest wielkość pasywów wykazana w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym banku za rok poprzedzający rok, w którym uiszczana jest opłata pomniejszona o wysokość funduszy podstawowych banku oraz sumę środków gwarantowanych.

Opłata ostrożnościowa ma być uiszczana dwa razy w każdym roku - do 1 lipca oraz 31 grudnia.

Z deklaracji przedstawicieli MF wynika, że w tym roku opłata może nie zostać pobrana od objętych nią podmiotów.