O uszczegółowienie tych planów Rehn zwracał się w liście wysłanym do Rostowskiego w połowie stycznia. Komisarz poprosił m.in., by minister podzielił się z KE szczegółowymi propozycjami w sprawie reformy OFE, wyrażając przy tym wątpliwość, czy wystarczy ona, by zbić deficyt poniżej 3 proc. PKB w 2012 r. Taki termin wynika z procedury nadmiernego deficytu wznowionej wobec Polski w 2009 r.
Amadeu Altafaj Tardio dodał, że dzięki trwającym, dotychczasowym kontaktom KE ma pewne "elementy odpowiedzi", ale Rehn nadal spodziewa się formalnego, całościowego listu od ministra Rostowskiego w tej sprawie.
Polskie zamierzenia w celu redukcji deficytu będą jednym z przedmiotów obrad najbliższego posiedzenia rady ministrów finansów "27", czyli Ecofinu, we wtorek - wynika z porządku spotkania. Po wystąpieniu Rhena, Rostowski ma na nim przedstawić swoje plany. Poza Rostowskim wystąpi także węgierski minister finansów, bowiem i w przypadku Węgier KE ma wątpliwości, czy są podejmowane wystarczające środki w celu ograniczenia deficytu.
"Jeśli chodzi o Polskę i Węgry, dodatkowe znaczące wysiłki konsolidacyjne byłyby konieczne w celu zapewnienia trwałej korekty nadmiernego deficytu w terminie (...). Komisarz Rehn zwrócił się ostatnio do Węgier i Polski o skonkretyzowanie ich zobowiązań w celu pełnego poszanowania zaleceń Rady i szybkie uszczegółowienie trwałych, konkretnych i ukierunkowanych środków koniecznych w celu zabezpieczenia tych zobowiązań" - głosi piątkowy komunikat KE przed posiedzeniem Ecofinu.
Od szczegółów reform, które zaprezentuje Rostowski, zależy otwarcie kolejnych etapów procedury nadmiernego deficytu. Zgodnie z nią jeśli kraj (w tym przypadku Polska) nie realizuje pierwszych rekomendacji Ecofinu w ramach procedury, to następnym krokiem może być przyjęcie przez ministrów finansów UE na wniosek KE tzw. publicznych rekomendacji i ustanowienie ścisłego monitoringu wdrażanych reform. To, jak już wcześniej ustaliła PAP, może nastąpić nawet w ciągu jednego-dwóch miesięcy.
Zgodnie z listopadowymi prognozami KE (nieuwzględniającymi późniejszych planów rządu ws. zmiany OFE), deficyt w 2010 r. wyniósł w Polsce 7,9 proc. PKB, "czyli 1 punkt wyżej niż prognozy z kwietnia", zaś w 2011 r. - 6,6 proc. Na rok 2012 KE prognozowała w listopadzie deficyt finansów publicznych w Polsce w wysokości 6 proc. PKB. Zdaniem KE nawet jeśli rząd zreformuje OFE, to nie wystarczy, by do 2012 r. obniżyć deficyt poniżej 3 proc. PKB.


Z Brukseli Michał Kot (PAP)