Akcje Banku Gospodarki Żywnościowej wzrosły na otwarciu podczas debiutu na warszawskiej giełdzie o 4,17 proc. do 62,5 zł.

Cenę emisyjną akcji BGŻ wyznaczono na 60 zł.

Liczba akcji sprzedawanych przeznaczonych inwestorom indywidualnym wynosiła 1.560.000, a inwestorom instytucjonalnym 3.640.000 akcji.

Ostateczna liczba akcji sprzedawanych w ofercie BGŻ to 5.200.000. Wcześniej planowano sprzedaż 16.046.596 akcji. (PAP)