"Będziemy w Toruniu, by powiedzieć, że organizowane przez MEN debaty w ramach tzw. dobrej zmiany nie były konsultacjami społecznymi. Te spotkania nie spełniają ani jednego z formalnych wymogów konsultacji publicznych i społecznych: nie przedstawiono żadnego projektu dokumentu, nie mamy wglądu do protokołów" - piszą związkowcy na swojej stronie internetowej. Dodają ponadto: "Nie zgadzamy się, by minister legitymizowała swoje pomysły liczbą ekspertów dobrej zmiany. By wykorzystywała statystykę do wykazania, że jej pomysły cieszą się społecznym poparciem."
Związkowcy krytykują niepewność związaną z ciągłymi zapowiedziami zmian. "Od ośmiu miesięcy żyjemy w niepewności: nie wiemy, jaki będzie następny rok szkolny, jak będzie wyglądał ustrój szkolny, jakie będą etapy kształcenia, podstawy, programy i podręczniki. Jesteśmy pełni obaw. Niepokoimy się o przyszłość oświaty, o miejsca pracy, o jakość kształcenia."
Kolejnym problemem, jaki zauważają związkowcy, jest brak zwiększenia nakładów na wynagrodzenia nauczycielskie. Zdaniem ZNP, aby polska szkoła mogła się dalej rozwijać, musi być lepiej finansowana, a nauczyciele lepiej wynagradzani. Jak podkreślają związkowcy, od 2012 r. płace nauczycieli są zamrożone, a siła nabywcza nauczycielskich pensji spada z roku na rok. "Cieszy nas wzrost płacy minimalnej do poziomu 2 tysięcy zł, ale to oznacza, że płaca zasadnicza stażysty będzie tylko o 265 zł wyższa od minimalnego wynagrodzenia. Domagamy się minimum 10% wzrostu płac!" - czytamy na stronie ZNP.
Związkowcy zamierzają wręczyć minister Annie Zalewskiej świadectwo, w którym ocenią działalność szefowej resortu edukacji. Zapowiadają, że poddadzą krytyce podwyższenie wieku obowiązku szkolnego, brak działań na rzecz zachowania miejsc pracy w oświacie, wprowadzenie nieodpowiedzialnych ich zdaniem rozwiązań, jak np. powtarzanie klasy „na żądanie”, brak zapewnienia stabilnego finansowania wychowania przedszkolnego, zablokowanie miejsc dla dzieci trzyletnich w przedszkolach oraz wprowadzenie chaosu informacyjnego.

Organizacje społeczne krytykują MEN za ograniczenie zasięgu konsultacji społecznych>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł