Na stypendia przeznaczono w tym roku 60 tys. dolarów kanadyjskich. Jak poinformował członek zarządu Fundacji Polish Orphans Charity, Krzysztof Gajewski, po 20 tys. zł rozdzielonych zostanie na pomoc dla uczniów z Mazowsza, Radomia i Katowic. Jedno stypendium wynosi tysiąc dolarów (ok. 3000 zł). O stypendium mogą ubiegać się uczniowie wszystkich typów szkół. Według fundatorów może ono być wykorzystane przez ucznia na cele związane z jego rozwojem artystycznym, np. na zakup instrumentu muzycznego, laptopa, rzeczy potrzebnych do pracy twórczej, wydanie katalogu, zorganizowanie wystawy czy opłacenie udziału w plenerze lub warsztatach artystycznych.
Gajewski zaznaczył, że w tym roku pierwszeństwo będą mieć dzieci osierocone.
Uczniowie z Radomia mogą składać wnioski do końca maja w radomskim magistracie, a mieszkańcy pozostałych miejscowości na Mazowszu - do końca lipca w Klubie Kultury Anin. Gajewski zapowiedział, że w najbliższym czasie ogłoszony zostanie także nabór wniosków w Katowicach. Stypendia mają być wręczone w pierwszym tygodniu września. W ciągu ostatnich sześciu lat przyznano ponad 200 stypendiów. Fundacja Polish Orphans Charity działa w Kanadzie od 2000 roku.
Od siedmiu lat organizuje w Kanadzie bale charytatywne, z których część pieniędzy przeznaczana jest na pomoc dzieciom na całym świecie. Fundacja buduje też w Polsce place zabaw oraz wspiera działalność szpitali. Pomoc z fundacji otrzymują również dzieci z Czech, Słowacji i Ukrainy. (PAP)