Raport - sporządzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z Kuratorium Oświaty - miał ocenić, czy szkoły w woj. warmińsko-mazurskim są dostępne dla niepełnosprawnej młodzieży. Jak podkreślili autorzy nigdy wcześniej takich badań nie prowadzono.

"Badania wykazały, że niestety około 96 proc. placówek oświatowych w całym regionie nie jest w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Pokazuje to skalę problemu, co jest dla nas bardzo ważne, jeśli chcemy podjąć działania naprawcze" - powiedziała PAP dyr. Wiesława Przybysz z Urzędu MarszałkowskiegoJak zaznaczyła Przybysz wyniki raportu są potwierdzeniem wcześniejszych sygnałów o problemach w dostępie do edukacji, zgłaszanych samorządowi wojewódzkiemu przez środowisko niepełnosprawnych.

Raport wykonano na podstawie ankiet rozesłanych do blisko tysiąca tzw. ogólnodostępnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odpowiedzieli dyrektorzy 189 placówek, z których 73 ma wśród swoich uczniów dzieci niepełnosprawne.

Tylko cztery procent respondentów oświadczyło, że ich szkoła jest kompleksowo dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Pozostali wskazali na różnego rodzaju bariery architektoniczne, naruszające wymogi ustalone rozporządzeniem ministra infrastruktury z 2002 r. o dostępności obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych.

Większość badanych szkół nie ma pochylni oraz podnośników lub wind dla wózków inwalidzkich, przed budynkami brakuje miejsc parkingowych, a pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

W większości szkół są natomiast odpowiednio szerokie furtki w ogrodzeniach, drzwi wejściowe i odpowiednie dojścia do budynku. W nieco ponad połowie placówek rozmiary drzwi w pomieszczeniach wewnętrznych umożliwiają swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Co piąta z badanych placówek zapewnia transport uczniom niepełnosprawnym.

Za szczególnie niepokojące autorzy raportu uznali, że tylko 17 proc. dyrektorów szkół zamierza w przyszłości dostosować je do potrzeb niepełnosprawnych. Pozostali - jako główne przyczyny uniemożliwiające likwidacje barier architektonicznych - wskazywali brak środków finansowych oraz trudności z remontami obiektów zabytkowych i zgodą właściciela budynku.

Badania wykazały, że nieco ponad połowa szkół w regionie posiada specjalistyczną kadrę i zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną niepełnosprawnej młodzieży. Wyjątkiem są nauczyciele posługujący się językiem migowym, których zatrudnia jedynie 1,5 proc placówek.

Większość szkół zadeklarowała współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych.

Według szacunków ponad 3 tys. spośród ok. 140 tys. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jest w różnym stopniu niepełnosprawna. Autorzy raportu zauważają, że poziom wykształcenia niepełnosprawnych na Warmii i Mazurach jest nieco niższy niż w skali kraju. Tylko 42 proc. takich osób ma wykształcenie ponadpodstawowe.

Urząd marszałkowski w Olsztynie zamierza zainteresować raportem lokalne samorządy i wykorzystać wyniki w planowaniu programów integracji i aktywizacji niepełnosprawnych. Zapowiedział także, że dostępność edukacji dla osób niepełnosprawnych będzie systematycznie monitorowana w kolejnych latach.(PAP)

mbo/