"Będziemy rozmawiali o jakości nauczania w szkołach polskich poza granicami kraju, programach i podręcznikach. A także o tym, jaki powinien być polonijny nauczyciel, by pełnił rolę ambasadora mowy i kultury polskiej" - powiedział PAP Dariusz Bonisławski, wiceprezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", które jest jednym z organizatorów zjazdu.

Czterodniowe spotkania, wykłady i warsztaty mają zintegrować polonijnych nauczycieli oraz pomóc w stworzeniu platformy do współpracy między szkołami polskimi ze Wschodu i szkołami polonijnymi z Zachodu. Przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestnicy zjazdu mają wypracować konkretne projekty edukacyjne, które zostaną wprowadzone do praktyki szkolnej tych placówek. Ministerstwo ma również zaprezentować elektroniczny podręcznik do nauczania języka polskiego. Uczestnicy zjazdu będą dyskutowali o nowoczesnych metodach uczenia historii, które służy podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polaków poza krajem.

Intencją organizatorów jest również nagłośnienie trudnej sytuacji polskiej oświaty na Litwie oraz wypromowanie działalności kulturalno-oświatowej Polaków z Wileńszczyzny. Stąd obecność w Ostródzie przedstawicieli Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz posła na sejm Republiki Litewskiej, Jarosława Narkiewicza. Podczas zjazdu zaplanowano występ solistki "Kapeli Wileńskiej" Gabrieli Vasiliauskaite i wystawę malarską Tadeusza Romanowskiego. Będzie też Agata Jachimowicz - "Miss Polka Litwy" w konkursie "Kuriera Wileńskiego".

Organizatorami Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych są Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Ministerstwo Edukacji Narodowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza oraz Urząd Miasta Ostródy.(PAP)

mbo/ mlu/