Fińscy deputowani zdecydowaną większością głosów odrzucili inicjatywę obywatelską (60 tys. podpisów) w sprawie zniesienia obligatoryjnej nauki języka szwedzkiego w fińskim szkolnictwie.

Inicjatywę najmocniej popierało nacjonalistyczne ugrupowanie Partia Finów (dawniej Prawdziwi Finowie). Jak przekonywał podczas czwartkowej debaty poseł Kauko Tuupainen z Partii Finów, obowiązkowe nauczanie języka szwedzkiego kosztuje fińskie państwo 3 miliardy euro rocznie. Według niego młodzi Finowie niechętnie uczą się tego języka, a ze Szwedami wolą porozumiewać się po angielsku. Inny poseł z tego ugrupowania Jussi Niinistoe zauważył, że nawet we współpracy wojskowej między Finlandią a Szwecją korzysta się z języka angielskiego.

Skutkiem debaty nad inicjatywą obywatelską jest przyjęcie kompromisowej uchwały umożliwiającej uczniom na wschodzie Finlandii wybór rosyjskiego jako języka obcego. Ma to przyczynić się do rozwoju gospodarczego przygranicznych regionów, które czerpią dochody z obsługi ruchu turystycznego z Rosji.

Młodzi Finowie muszą uczyć się języka swoich zachodnich sąsiadów Szwedów przynajmniej przez 3 lata w szkole podstawowej oraz kolejne 3 lata w szkole średniej. Innym językiem obcym w fińskich szkołach jest angielski.

W Finlandii język szwedzki jest językiem ojczystym dla 290 tys. osób, co odpowiada 5,5 proc. ludności.

zys/ mc/