Forum Rodziców przy ministrze edukacji narodowej ma być stałym miejscem dialogu i współpracy MEN z przedstawicielami rodziców. Chęć udziału w nim zgłosiły 34 organizacje ogólnopolskie.

"Rodzice są bardzo ważnym partnerem szkoły, są bardzo zainteresowani losem swoich dzieci. Głos rodziców jest bardzo ważny w dyskusji na temat edukacji (...) na temat tego jak podnosić jakość kształcenia, jak uczyć dzieci, by odniosły sukces w życiu. Dlatego zaprosiłam do współpracy organizacje rodziców, które współpracują ze szkołą" - powiedziała Szumilas dziennikarzom przed spotkaniem inauguracyjnym prace Forum Rodziców.

Forum Rodziców ma mieć charakter otwarty, do udziału w jego pracach mogą zgłaszać się organizacje rodzicielskie nonprofit, których jednym z celów jest współpraca rodziców ze szkołą.

Stałymi uczestnikami Forum mogą zostać organizacje rodziców, które realizują projekty na poziomie co najmniej regionalnym oraz legitymują się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w organizowaniu współpracy rodziców ze szkołą.

"Praca Forum będzie zależała od potrzeb rodziców, od tego, czego te organizacje od nas potrzebują, od tego, na jakie tematy rodzice chcą dyskutować" - powiedziała minister edukacji.

Szumilas poinformowała, że najczęściej pojawiającym się tematem zgłoszonym przez rodziców, była pomoc dla ich organizacji: szkolenia, materiały. Drugim tematem była szeroko pojęta współpraca rodziców ze szkołą: jak powinna być ona organizowana i w jakim celu, co można osiągnąć poprzez taką współpracę. Trzecim najczęściej zgłaszanym tematem było prawo oświatowe w aspekcie rad rodziców działających na terenie szkoły. Inne tematy zgłaszane przez organizacje rodziców dotyczyły m.in. edukacji dzieci niepełnosprawnych, zasad finansowania szkół, bezpieczeństwa dzieci w szkołach.

"Dziś chcemy porozmawiać z rodzicami o współpracy szkół z rodzicami i ustalić tematy naszych kolejnych spotkań" - powiedziała minister.

"Mam też propozycję współpracy w ramach nowego projektu systemowego (...) Miałby być on realizowany pod hasłem: +Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej edukacji+" - poinformowała. Według Szumilas w ramach projektu mogliby być wypracowane rozwiązania prawne związane z funkcjonowaniem rodziców w szkole, a także przygotowane materiały, spotkania i szkolenia. Projekt ten byłby sfinansowany ze środków unijnych.

Zgłoszenia do udziału w Forum Rodziców są nadal przyjmowane na podstawie formularzy dostępnych na stronie www.men.gov.pl/rodzice. MEN informuje, że organizacje będą mogły dosyłać swoje zgłoszenia w dowolnym czasie.

Na spotkania Forum Rodziców zapraszani mają być także eksperci oraz przedstawiciele innych środowisk związanych z oświatą. (PAP)

dsr/ ls/