Jak poinformował konsultant ŚCDN Krzysztof Łysak, do pilotażowego przedsięwzięcia realizowanego w woj. świętokrzyskim zgłosiło się 29 szkół z regionu – 14 podstawówek, dziewięć gimnazjów i sześć szkół średnich.
Obecnie w żadnej ze szkół woj. świętokrzyskiego nie prowadzi się dwujęzycznego nauczania. „W projekcie nie uruchamiamy stricte nauczania dwujęzycznego wynikającego z Ustawy o systemie oświaty, natomiast chcemy pokazać nauczycielom, w jaki sposób w dalszej perspektywie można to wdrożyć” - tłumaczył Łysak.
Przedsięwzięcie zakłada głównie szkolenia metodyczne, warsztaty i konferencje dla nauczycieli rożnych przedmiotów, poświęcone temu, w jaki sposób nauczać treści przedmiotowych w obcych językach.
Pedagodzy, którzy uczestniczą w projekcie, opracują plany dodatkowych zajęć, jakie będą w swoich szkołach realizowali z uczniami - uczestniczący w lekcjach będą mogli wyrobić w sobie umiejętność praktycznego posługiwania się językiem obcym.
Finałem cyklu zajęć - liczącego min. 12 godzin - ma być realizacja określonych wcześniej pomysłów. Mogą to być np. instrukcja wykonywania ćwiczeń w języku obcym przygotowana przez nauczyciela wychowania fizycznego czy katalog zadań matematycznych, przygotowany przez matematyka.
„Zgłosili się nauczyciele rożnych przedmiotów, porozumiewający się na rożnych poziomach językami angielskim, niemieckim i rosyjskim. Zachęcamy ich do prowadzenia zajęć w swoich szkołach w duetach, gdzie obok przedmiotowca będzie nauczyciel języka obcego. Przedmiotowiec dba o treść lekcji, a językowiec o kompetencje językowe - jak np. fonetyka. Oboje mocno współpracują ze sobą - wcześniej ustalają program zajęć” - tłumaczył Łysak.
W ramach projektu funkcjonuje platforma e-learningowa, na której nauczyciele wymieniają się swoimi pomysłami i doświadczeniami, mogą także konsultować się z metodykami.

Lektor pilnie poszukiwany. Brakuje chętnych do uczenia angielskiego w przedszkolu>>

Zaplanowano również wyjazd pedagogów do szkół w Warszawie, które prowadzą dwujęzyczne nauczanie.
Zostanie także opracowany międzynarodowy projekt w ramach unijnego programu Erasmus Plus dotyczący dwujęzycznego nauczania, który ma zachęcić świętokrzyskich nauczycieli do pisania projektów umożliwiających zagraniczne wyjazdy.
Szkoły biorące udział w pilotażowym przedsięwzięciu, które będzie realizowane do czerwca, mają w przyszłości stać się „szkołami ćwiczeń” dla innych placówek w regionie, które będą chciały podejmować dwujęzyczne inicjatywy – założyli autorzy projektu.
Jak mówił Łysak, powstał pomysł, aby wykorzystując nowe fundusze unijne, opracować większy, systemowy projekt, dotyczący dwujęzycznego nauczania w świętokrzyskich szkołach.
„Wtedy będzie można organizować takie dwujęzyczne oddziały w szkołach, finansowane ze środków Unii Europejskiej. Będzie też możliwość skonstruowania międzynarodowego komponentu umożliwiającego uczniom i nauczycielom wyjazd za granicę w kontekście takiego nauczania” - dodał.
Łysak wyjaśniał, że aby uruchomić systemowe nauczanie dwujęzyczne w szkole lub w pojedynczych jej klasach, wymagane jest, by nauka w języku ojczystym i obcym była prowadzona w ramach minimum dwóch przedmiotów. Z zastrzeżeniem, iż zajęcia z języka polskiego, geografii Polski i historii Polski, muszą być prowadzone w języku ojczystym.
„Jeżeli organ prowadzący placówkę ma nauczycieli poszczególnych przedmiotów, którzy chcą się zmierzyć z takim zadaniem i mają odpowiedni poziom kompetencji językowych, to wtedy można uruchomić dwujęzyczne nauczanie” - tłumaczył (PAP).

Od września język obcy także w przedszkolu>>