W piątek samorząd podpisał umowę z wykonawcą przebudowy. Władze miasta podkreślają, że zależy im na zachowaniu zabytku, jakich w Świętochłowicach nie ma zbyt wiele.
„Gdyby nie projekt adaptacji tego budynku, najprawdopodobniej stałby i niszczał, a w dalszej perspektywie zostałby wyburzony. Chcemy ocalić zabytek, a zarazem miejsce, gdzie kształciło się wiele pokoleń świętochłowiczan. Poprawiamy przy tym sytuację lokalową w mieście, w którym – jak w każdym innym – są spore potrzeby, jeśli chodzi o mieszkania komunalne i socjalne” - powiedział PAP Krzysztof Maciejczyk ze świętochłowickiego magistratu.
Przebudowa potrwa do października przyszłego roku. Ponieważ nie obejmuje ona robót ziemnych, wykonawca będzie mógł pracować również zimą. Projekt zakłada, że w dawnej szkole na trzech kondygnacjach powstanie 25 mieszkań o współczesnym standardzie – łącznie dla ok. 50 osób.
Przebudowa obejmie m.in. docieplenie i odnowienie budynku, wymianę instalacji, odnowienie centralnego ogrzewania, montaż okien i drzwi, budowę sanitariatów, a także wydzielenie - ściankami działowymi - lokali o powierzchni od niespełna 30 do ponad 50 metrów kw.
Władze miasta akcentują, że koszty adaptacji budynku szkoły na mieszkania komunalne są znacznie niższe niż gdyby np. budować takie lokale od podstaw. Wartość kosztorysową całego przedsięwzięcia (łącznie z projektami, przyłączeniem instalacji itp.) założono pierwotnie na niespełna 2,5 mln zł. Po przetargu spadła ona do 1,75 mln zł. Sama przebudowa szkoły będzie kosztowała ok. 1,4 mln zł.
Ok. 40 proc. wartości inwestycji miasto dostanie w postaci dotacji. Będzie ona pochodziła z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat, koordynowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Warunkiem otrzymania tej dotacji jest przygotowanie w mieście lokali socjalnych co najmniej w takiej samej liczbie i o takiej samej powierzchni, jak w adaptowanym budynku. Władze Świętochłowic urządzą te lokale za własne środki w różnych częściach miasta - urzędnicy zaproponowali już ponad 40 lokalizacji, po kilka w każdej dzielnicy.
Według piątkowej informacji świętochłowickiego magistratu na lokale mieszkalne z gminy czeka tam 413 osób. Z tego 339 świętochłowiczan kwalifikuje się do przydziału mieszkania socjalnego (261 osób ma nakazy eksmisji).
Przebudowywaną teraz przez miasto sześcioklasową szkołę z mieszkaniami dla nauczycieli zbudowano w 1881 r. na posesji darowanej przez hrabiego Guido Henckel von Donnersmacka. Była drugą szkołą na terenie dawnej gminy Świętochłowice, czyli obecnego centrum miasta o tej nazwie. Pierwsza, dwuklasowa, szkoła z 1840 r. już nie istnieje.
Do 1888 r. działała tam szkoła wielowyznaniowa, od 1895 r. szkoła żeńska, od 1907 r. była to siedziba Kupieckiej Szkoły Dokształcającej, a od 1911 r. prowadzono tam również kursy dokształcające dla dziewcząt. W latach 1911-13 zbudowano tam pierwszą na terenie gminy halę sportową (nazywaną „ćwicznią”), a przy niej 6-klasowy budynek, gdzie do 1920 r. mieściła się szkoła dla dzieci niepełnosprawnych.
W latach 20. ubiegłego wieku szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki. Ostatnio mieściła się tam szkoła podstawowa nr 4, w 2012 r. przeniesiona do innego, lepiej przystosowanego do współczesnych potrzeb, budynku byłego gimnazjum nr 4 przy tej samej ulicy Szkolnej. Od tego czasu budynek stał pusty.
Dawna szkoła nr 4 to kolejny obiekt historycznie związany z zasłużonym dla przemysłowego rozwoju regionu rodem Donnersmarcków, przywracany w Świętochłowicach do życia. Od ub. roku trwa renowacja i adaptacja częściowo spalonego 13 lat temu neogotyckiego budynku dawnego zarządu dóbr tego rodu. Swoją siedzibę znajdzie tam Muzeum Powstań Śląskich. Placówka ma zostać otwarta jesienią 2014 r.