Do zadań w koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych należy udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.
Ośrodek wskazuje starosta, może to być:
- publiczne przedszkole,
- szkołę podstawową,
- specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
- specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy
- dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania albo poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Ośrodek przekaże rodzicom informacje na temat stanu zdrowia dziecka oraz o możliwości pomocy ze strony państwa. Zapewni także pomoc psychologiczno-pedagogiczną rozumianą pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Placówka pomoże też zaplanowąć organizację wczesnego wspomagania dziecka.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712) wszedł w życie 8 września 2017 r.