Sprawa dotyczy - jak poinformowała PAP rzeczniczka kuratorium Anna Wietrzyk - podpisywania przez dyrektorów szkół m.in. tzw. umów o współpracy, w których uzgadnia się, że szkoła decyduje się korzystać z podręczników jednego wydawnictwa w okresie np. od roku do trzech lat i w zamian otrzymuje na zasadzie użyczenia bądź darowizny np. tablice interaktywne, sprzęt komputerowy.
"Wszystkie te umowy są bardzo podobne. Są w nich m.in. zapisy, że jeśli szkoła nie wywiąże się z umowy, zostanie obciążona kwotą za przekazany sprzęt" - powiedziała Wietrzyk. Jedno z wydawnictw zobowiązało się do wydzierżawienia szkole sprzętu elektronicznego na okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu jego sprzedaży za symboliczną złotówkę. Zdaniem kuratorium takie umowy mogą łamać prawo nauczyciela do wyboru podręcznika.
"Należy (...) podkreślić, że ustawodawca zagwarantował nauczycielowi prawo wyboru podręcznika. Zawieranie przez dyrektora szkoły umowy odnośnie korzystania przez nauczycieli z podręczników określonego wydawnictwa przez kilka lat może to prawo naruszać" - poinformowało na swojej stronie internetowej kuratorium. Dodało, że "wybór podręczników powinien być oparty wyłącznie na przesłankach dydaktycznych".
"Jeśli dojdzie do podpisania takiej umowy przez szkołę, nauczyciel może mieć związane ręce, bo nie będzie mógł korzystać z podręczników proponowanych przez inne wydawnictwa. W tej sytuacji, po informacjach jakie napłynęły do nas za pośrednictwem Fundacji Europejska Inicjatywa Obywatelska, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu doraźnej kontroli sprawdzającej w 67 szkołach, dotyczącej prawidłowości dopuszczenia do użytku szkolnych zestawów podręczników" - dodała rzeczniczka. O sprawie kuratorium zostało poinformowane przez Fundację Europejska Inicjatywa Obywatelska "Polska bez korupcji". Prezes Fundacji Mateusz Górowski uważa, że "pewna grupa wydawnictw zmonopolizowała polski rynek, oferując w zamian za wybór (ich-PAP) podręcznika drogi sprzęt elektroniczny".
Oprócz 67 szkół objętych doraźną kontrolą, do wszystkich placówek w województwie przesłano ankiety nt. wykorzystywania podręczników w szkole - wypełniać je będą uczniowie.
W ankiecie skierowanej do uczniów znalazło się dziesięć pytań, m.in.: "Czy kupujesz komplet podręczników na dany rok szkolny?", "Czy masz możliwość zakupu podręczników używanych?", "Czy wszyscy nauczyciele wymagają podręcznika na zajęciach?", "Czy korzystasz z podręcznika na zajęciach?", "Z jakich podręczników nie skorzystałeś w tym roku szkolnym ani razu?".
Kwestię wyboru podręczników regulują m.in. zapisy ustawy o systemie oświaty. Wynika z nich, że nauczyciel "ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego"; ponadto dyrektor szkoły do dnia 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od nowego roku szkolnego.(PAP)