Będzie to pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Projekt ten uzupełnia i rozszerza uchwaloną w lutym nowelizację umożliwiającą MEN zlecenie przygotowania i wydania podręczników. Prace nad nim będą odbywały się w trybie pilnym.
Zgodnie z projektem, we wrześniu tego roku darmowe podręczniki otrzymają uczniowie klas I szkół podstawowych, za rok - uczniowie klas II, za dwa lata - uczniowie klas III. Dodatkowo w 2014 r. na każdego ucznia pierwszej klasy z budżetu państwa zostanie przeznaczona dotacja na zakup podręcznika do języka obcego (ma wynieść 25 zł na ucznia) oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych (50 zł).
Nauczyciele klas I-III będą mogli skorzystać z innego niż rządowy podręcznik, pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje prowadząca szkołę gmina. Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników.
Prace nad rządowym podręcznikiem dla najmłodszych już trwają. Jego główną autorką jest Maria Lorek, która w swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji i podręczników dla dzieci. W ubiegłym tygodniu minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska zaprezentowała pierwszą z czterech części podręcznika zatytułowanego "Nasz elementarz". Skierowała ją do konsultacji oraz przesłała do recenzentów.
Ponadto projekt przewiduje, że od 2015 r. szkoły podstawowe i gimnazja będą otrzymywać środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla starszych uczniów. One też staną się własnością placówek i będą mogły służyć kilku rocznikom uczniów.
W 2015 r. środki będą przeznaczone na podręczniki dla uczniów klas IV podstawówek i I klas gimnazjów; w 2016 r. - na podręczniki dla klas V podstawówek i klas II gimnazjów, a w 2017 - na podręczniki dla klas VI podstawówek i klas III gimnazjów.
Dotacja dla uczniów klas IV-VI na komplet podręczników będzie wynosić 140 zł, a na materiały ćwiczeniowe - 25 zł. Dotacja dla gimnazjalistów wyniesie 250 zł na zakup kompletu podręczników i 25 zł na materiały ćwiczeniowe.
Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z budżetu państwa przeznaczonych ma zostać w 2014 r. 66 mln zł (środki mają pochodzić m.in. z rządowego programu "Wyprawka szkolna", w ramach którego dofinansowany jest zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów z najbiedniejszych rodzin), w 2015 r. - 290 mln zł, w 2016 r. - 317 mln zł, a w 2017 r. - 357 mln zł. W dziesięcioletniej perspektywie na zakupy przeznaczonych zostanie ponad 3,8 mld zł.
Aby z podręczników mogło korzystać kilka roczników uczniów zmodyfikowane zostaną warunki dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego. Wprowadzony ma być zakaz zamieszczania w podręczniku ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełnianiu ich w egzemplarzu podręcznika. Wprowadzony ma być także zakaz zamieszczania w podręczniku odesłań i poleceń do dodatkowych, opracowanych przez określonego wydawcę materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia.
Zgodnie z projektem o wyborze podręczników dla uczniów nie będzie jak dotąd decydował nauczyciel, ale rada pedagogiczna szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Zatwierdzony zestaw ma służyć w szkole co najmniej 3 lata.
Zaproponowano też wprowadzenie zakazu oferowania szkołom korzyści w zamian za dokonanie wyboru konkretnego podręcznika, materiałów edukacyjnych. Chodzi o bezpłatne udostępnianie lub sprzedaż po symbolicznych stawkach, sprzętu elektronicznego wykorzystywanego w szkołach do celów dydaktycznych (np: rzutników, projektorów, laptopów, tabletów). (PAP)

Polecamy: Wkrótce kolejne zmiany w prawie oświatowym