Solidarna Polska przygotowała projekt uchwały wzywającej Sejm, by wystąpił do Rady Ministrów z wnioskiem o uchylenie rozporządzeń w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. PiS przygotował zaś projekt rezolucji wzywającej rząd do zmiany rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. Według autorów projektów rozporządzenia te prowadzą m.in. do ograniczenia nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych.

Za odrzuceniem projektu SP głosowało 273 posłów, przeciw było 147, cztery osoby wstrzymały się od głosu.
Za odrzuceniem projektu PiS głosowało 269 posłów, przeciw było 148, cztery osoby wstrzymały się od głosu.
Odrzucenie obu projektów rekomendowała sejmowa Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży. Podczas środowej debaty w Sejmie przeciwko projektom opowiedziały się PO, PSL i SLD.