- Właściwie nie byłoby prostszego zadania niż wydanie i uzasadnienie opinii negatywnej do przygotowanego przez ministerstwo projektu - mówił Marek Olszewski, współprzewodniczący zespołu, zajmującego się w Komisji edukacją. Komisja nie zdecydowała się jednak na taki krok. Projekt zaopiniowano pozytywnie, przedstawiając jednak szczegółowe uwagi.

1. Rząd powinien zlikwidować dodatek wiejski i uzupełniający
Ograniczenie wypłat dodatków uzupełniających poprzez zmiany w naliczaniu średniego wynagrodzenia to za mało. Samorządowcy chcą całkowitej likwidacji dodatku.
Więcej o ich postulatach na ten temat można przeczytać tutaj>>
Podobnie jest w przypadku dodatku wiejskiego - zdaniem przedstawicieli samorządów jego wypłacanie nie ma już dzisiaj żadnego uzasadnienia.

2. Propozycja ws. urlopu dla poratowania zdrowia to mniejsze zło
Samorządowcy popierają skrócenie urlopów dla poratowania zdrowia i wydłużenie stażu pracy niezbędnego do zdobycia tego uprawnienia. Ich zdaniem jednak propozycja to zbyt duży kompromis na rzecz nauczycieli.
Jeżeli chodzi o urlopy wypoczynkowe, to samorządowcy pozytywnie zaopiniowali tę część rządowego projektu. Zaproponowali dodanie przepisów, które uprawniają nauczyciela do trzech dni urlopu na żądanie.

3. Szczegółowe ewidencjonowanie czasu pracy jest niepotrzebne
Samorządowcy podkreślają, że nie wnosili o dodanie przepisów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy w postaci zaproponowanej przez rząd. Przede wszystkim uważają, że takie zapisy powinny znaleźć się w rozporządzeniu, a objęcie obowiązkiem rejestrowania form aktywności zawodowej pedagogów jest nieuzasadnione.
"Proponowany przepis może podważać zaufanie organów prowadzących wobec nauczycieli. " - podkreślili przedstawiciele komisji.

4. Samorządy nie chcą kompetencji w zakresie awansu zawodowego i postępowania dyscyplinarnego
W kwestii zmian w procedurze awansu zawodowego i postępowania dyscyplinarnego samorządowcy zgadzają się ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i podkreślają, że nie należy ograniczać roli organu nadzoru pedagogicznego w tych kwestiach. O uwagach ZNP pisaliśmy tutaj>>

Z wypowiedzi przytoczonych przez Serwis Samorządowy PAP wynika, że samorządowcy są rozczarowani zachowawczością, którą wykazał się rząd przy planowaniu zmian.
- Niestety z tego naszego dużego projektu pozostało niewiele. Pozostały tylko zmiany, których wagę doceniamy jako ludzie zajmujący się prowadzeniem szkół, ale to nie są zmiany systemowe. Ten projekt nie jest projekcją wizji zmian w organizacji, zarządzaniu i finansowaniu polskiej oświaty - stwierdził Marek Olszewski. Więcej>>

Polecamy: MEN uzupełniło założenia do nowelizacji Karty Nauczyciela

Szkolenie: Ruch służbowy w placówkach oświatowych