Nagrodą główną dla zwycięzcy jest możliwość nieodpłatnego studiowania w podkarpackiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, zakwaterowanie w mieszkaniach należących do uczelni oraz stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie przez cały okres studiów.

W finale olimpiady uczestniczyło 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Aby dojść do finału uczeń musiał pokonać ponad trzy tys. osób z ponad 160 szkół z całej Polski, które brały udział w pierwszym stopniu olimpiady.

"Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się pokonać tyle osób i zdobyć pierwsze miejsce. Cieszę się tym bardziej, że jestem dopiero w pierwszej klasie, a walczyłem z uczniami, który przygotowują się już do matury. Było dużo stresu, ale przyjechałem tu z nastawieniem, że chcę wygrać i udało się" - powiedział laureat (uczeń zespołu szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu).

W przygotowaniu do finału olimpiady pomagał mu nauczyciel, który zgromadził potrzebne materiały, w tym książki. "Myślę, że ta olimpiada to duża szansa dla młodych ludzi i bardzo dobre przygotowanie do studiów" - zauważył Warnel.

Przyznał też, że choć ma jeszcze czas na podjęcie decyzji, gdzie będzie studiował, to zarówno kampus uczelni jak i warunki studiów "bardzo go kuszą". "Zastanawiam się też, jaki kierunek studiów wybrać w przyszłości, bo oprócz prawa interesuje mnie też astronomia i fizyka" - dodał.

Drugie miejsce zajął Tomasz Pilikowski z Krakowa, a kolejne: Magdalena Krupa z Wrocławia, Piotr Białek z Łodzi oraz Magdalena Osmęda z Tarnowa.

Jak zaznaczył rzecznik Wyższej Szkole Prawa i Administracji Przemysław Pawlak, również zdobywca drugiego miejsca będzie mógł nieodpłatnie studiować w tej uczelni. Otrzyma także nieodpłatne zakwaterowanie. Zajęcie miejsc od 3. do 5. pozwoli na nieodpłatne studia.

Nagrody laureatom olimpiady wręczyli: rektor uczelni prof. Jerzy Posłuszny - podkreślił on, że gratulacje należą się również nauczycielom, którzy doskonale przygotowali swoich uczniów - a także wykładowca uczelni prof. Andrzej Zoll i przewodniczący Komisji Centralnej Olimpiady prof. Andrzej Witkowski.

Uczestnicy finału olimpiady najpierw rozwiązywali test, a później odpowiadali ustnie. Test składał się z 50 pytań dotyczących różnych zagadnień z prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i z socjologii prawa, a także z zakresu prawa międzynarodowego, prawa UE oraz praw człowieka. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli godzinę. Do drugiej, ustnej, części finału przeszło tylko 10 osób, które zdobyły najwięcej punktów za test.

W części ustnej finaliści musieli odpowiedzieć na trzy wylosowane pytania, a odpowiedzi oceniała Komisja Centralna. W jej skład weszli specjaliści z zakresu prawa i państwa, m.in. prof. Andrzej Witkowski, prof. Zbigniew Czarnik oraz przedstawiciel Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W pierwszej edycji zgłosiło się ponad 800 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W drugiej edycji było to już ok. 2,5 tys. uczniów z ok. 150 szkół. W tym roku do pierwszego stopnia olimpiady przystąpiło ponad trzy tys. uczniów z ponad 160 szkół z całej Polski. Prawie 1,6 tys. zakwalifikowało się do II stopnia olimpiady.

Honorowy patronat nad olimpiadą objął minister sprawiedliwości. Merytoryczną opiekę pełniła Rada Programowa pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. W jej skład weszli wykładowcy Wyższej Szkoły Prawa i

Organizatorem olimpiady po raz trzeci była Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie wspólnie z Podkarpackim Kuratorium Oświaty.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (Przemyśl-Rzeszów) jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu. Została utworzona w 1995 r. pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce wschodniej, która posiada uprawnienia doktorskie i jedną z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce posiadającą uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk prawnych. Należy do największych uczelni niepublicznych w kraju. Obecnie studiuje w niej 10 tys. studentów na studiach stacjonarnych i zaocznych.(PAP)

api/ abe/