Minister edukacji narodowej będzie mógł zlecić opracowanie i wydanie podręcznika (lub jego części). W przypadku szkół artystycznych takie prawo będzie miał minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Resorty: edukacji i kultury będą dopuszczały do użytku szkolnego zamówione przez siebie podręczniki. Ich jakość, a w szczególności poprawność merytoryczna, dydaktyczna i wychowawcza będzie weryfikowana na etapie ich przygotowania i odbioru. Do tej pory obydwa ministerstwa jedynie dopuszczały do użytku szkolnego podręczniki na wniosek podmiotu posiadającego do niego autorskie prawa majątkowe, czyli prywatnych wydawców.
Zaproponowane zmiany oznaczają wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań, które umożliwią podjęcie przez rząd działań zmierzających do zwiększenia dostępności podręczników. W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z uprawnień, jakie wprowadza ten projekt ustawy, efektem będzie zwiększenie dostępności podręczników do wybranych przedmiotów nauczania i zajęć.
Ta nowelizacja ustawy jest początkiem realizacji projektu „darmowy podręcznik” zapowiedzianego przez premiera podczas konferencji prasowej, w trakcie której prezentował plany rządu na 2014 r.
Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Polecamy: Darmowy podręcznik: rodzice zyskają, ale stracą szkoły