„Radni Rady Miasta Ruda Śląska wraz z nauczycielami i resztą rodziców, systematycznie zmuszanych przez system oświatowy do zakupu coraz to nowych, często zmienianych podręczników dla swoich dzieci realizujących obowiązek szkolny, stanowczo protestują przeciw częstym, zwykle mało znaczącym zmianom i wprowadzaniu tzw. wydań poprawionych podręczników” – napisano w przyjętej przez radnych rezolucji.
Zdaniem radnych wprowadzane w podręcznikach zmiany są często nieznaczne, dotyczą kolejności stron lub rozdziałów w podręczniku. Nie wpływa to na wiedzę zdobywaną przez uczniów, ale znacznie obciąża budżety domowe.
„Zmiana podręczników to efekt działalności lobby wydawnictw. Marzy mi się pisanie w zeszytach, gdyż dzieci mają trudności w pisaniu, w staranności. Wydawnictwa wydają coraz więcej ćwiczeń do uzupełniania, bo to im się opłaca” – powiedziała dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 24 w Rudzie Śląskiej Maria Lorens, która popiera rezolucję radnych.
Postulatem radnych jest ograniczenie wprowadzania nieuzasadnionych zmian w układzie i treści podręczników, co umożliwi przedłużanie ich aktualności.
„Uczniowie mogliby odstępować sobie zachowujące aktualność podręczniki, co znacznie obniżyłoby koszt ich nabycia. (...) Jeden zestaw mógłby służyć rodzeństwu, które dziś często nie może wykorzystać książek po swoim bracie lub siostrze” – zaznaczyli rudzcy radni.
W rezolucji zwrócono również uwagę na brak możliwości kompletowania drugiego zestawu podręczników dla ucznia - w szkołach, co odciążyłoby tornistry. W przypadku częstych aktualizacji wydawnictw jest to nieopłacalne.
Radni w swojej rezolucji zwrócili również uwagę na liczbę książek i ćwiczeń noszonych przez uczniów w tornistrach.
„Dla klas I-III podręczniki trzeba kupować w komplecie, z całym zestawem ćwiczeń do uzupełnienia, nawet jeżeli nauczyciel chce skorzystać tylko z podręcznika. Nauka poprzez uzupełnianie ćwiczeń obniża jakość kształcenia, bo uczy odtwórczości, zmniejsza wysiłek. Wymaga się od szkoły lżejszych tornistrów. Wszyscy się z tym zgadzamy, ale to nie szkoły tworzą zestawy podręczników” – podkreśliła Maria Lorens.
„Podczas różnych spotkań rodzice i dziadkowie dzieci oraz dyrektorzy szkół zwracali nam uwagę na ten problem. Sami również jako rodzice i dziadkowie doświadczamy uciążliwości związanych z podręcznikami szkolnymi, dlatego Komisja Oświaty Rady Miasta zadecydowała o przedstawieniu rezolucji na sesji rady” – powiedział przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta, Kazimierz Myszur.
Rudzcy radni, popierani przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Związek Nauczycielskiej „Solidarności” w Rudzie Śląskiej, społeczności szkolne i rodziców zwrócili się do radnych miast sąsiednich o poparcie rezolucji oraz do posłów. (PAP)