Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy. Obowiązkowe są egzaminy z tych przedmiotów tylko na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.
Zdający maturę w nowej formule muszą obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do czterech egzaminów z przedmiotów do wyboru.
Zdający maturę w starej formule nie mają obowiązku zdawania egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą zdawać do sześciu egzaminów na wybranym przez siebie poziomie. Mogą je zdawać na wybranym poziomie - podstawowym lub rozszerzonym.

Aby uzyskać świadectwo maturalne wszyscy maturzyści (niezależnie czy zdają w nowej, czy starej formule) muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.
Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano - początek o godz. 9 - i po południu, początek o godz. 14. Po południu przeprowadzane będą głównie egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów oraz egzaminy z języków obcych zdawane na poziomie rozszerzonym.
Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu - o godz. 14 - przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

5 maja o godz. 9 rozpocznie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a o godz. 14 z wiedzy o tańcu.
Na 6 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.
Egzamin z języka niemieckiego będzie 12 maja, z języka rosyjskiego - 18 maja, z języka francuskiego - 19 maja, z języka hiszpańskiego - 20 maja, z języka włoskiego - 23 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 24 maja.
9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z języka łacińskiego i kultury antycznej; 10 maja: rano - z wiedzy o społeczeństwie, po południu - z historii muzyki; 11 maja: rano - biologii, po południu - z filozofii; 13 maja: rano - z chemii, po południu - z geografii; 16 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu z historii sztuki, 17 maja: rano - z historii, po południu - z informatyki.
Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 24 maja.
Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała tylko, że od 4 do 27 maja przeprowadzone mają być egzaminy z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, z zastrzeżeniem, że egzamin ustny z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule mają być przeprowadzone od 9 do 21 maja.
Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni: 1-17 czerwca.
Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 23 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-26 sierpnia.
Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca; wyniki egzaminów poprawkowych - 12 września. (PAP)

 

Dowiedz się więcej z czasopisma
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł