Jak poinformowała starosta z Nowego Miasta Lubawskiego Ewa Dembek, w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rozpocznie w tym roku naukę ok. 400 uczniów na poziomie zawodowym i średnim. W przyszłości do nowego budynku zostaną przeniesione pozostałe szkoły zawodowe z terenu powiatu, w tym szkoła rolnicza.

W ocenie starosty powiat nowomiejski - w którym stopa bezrobocia sięga 22,5 proc. - postanowił wzmocnić szkolnictwo zawodowe. "Doszliśmy do wniosku, że na rynku mamy nadmiar magistrów, a brakuje fachowców" – wyjaśniła.

Po konsultacjach z nauczycielami, uczniami i miejscowymi przedsiębiorcami zaplanowano uruchomienie nowych kierunków kształcenia, w tym gastronomię, turystykę i agroturystykę.

Budowa i wyposażanie nowej siedziby Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku trwały od prawie trzech lat i kosztowały ok. 9,7 mln zł, z czego ponad 6,2 mln zł to dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dwupiętrowy budynek o powierzchni ponad 3,5 tys. m kw. może pomieścić 800 uczniów. Poza salami lekcyjnymi jest tu biblioteka, sala multimedialna i pracownia ćwiczeń gospodarstwa domowego.

Budowa nowego budynku dydaktycznego w Kurzętniku była pierwszym etapem inwestycji. W drugim powiat nowomiejski planuje dobudować halę sportową, przeszklony łącznik i boiska. Do tego czasu uczniowie będą korzystać z gminnych obiektów sportowych.