Decyzje o likwidacji wynikają głównie z konieczności cięcia wydatków na oświatę - prowadzenie małych szkół wiążę się zwykle z dużymi wydatkami. Jak podaje "GW", w województwie podlaskim zniknie 19 placówek, w tym właśnie cztery małe, wiejskie podstawówki w miejscowościach: Chraboły, Mścichy, Wyliny-Ruś czy Dąbrowa-Moczydły. W każdej z nich uczy się dziś nie więcej niż 31 uczniów.

Minister edukacji apeluje o rozwagę przy likwidacji szkół>>

Wiele placówek przejmą stowarzyszenia, co budzi opór zwłaszcza wśród przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych.
- Związkowcy uważają, że samorządy zbyt pochopnie i nie zawsze w dobrej intencji przekazują szkoły organizacjom. W tej kwestii jest między nami fundamentalny spór - mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska "Wyborczej". - ZNP patrzy z pozycji obrony przywilejów nauczycielskich zawartych w Karcie; ja uważam, że dobro dziecka jest najważniejsze. Więcej>>

Źródło: "Gazeta Wyborcza", stan z dnia 4 marca 2015 r.

Brak skutecznego zawiadomienia o likwidacji szkoły pozwala na podważenie uchwały>>