54 niemieckich i polskich firm, uczelni oraz instytucji doradczych będzie informowało uczniów o możliwościach zawodowych lub perspektywach dalszej edukacji po zdaniu matury.
Z polskiej strony zaprezentują się miedzy innymi: Miasto Szczecin oraz Akademicki Szczecin (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Akademia Morska w Szczecinie), Uniwersytet Adama Mickiewicza z Poznania oraz Studium Zawodowe z Zielonej Góry.
W ramach promocji targów uczniowie z polskich i niemieckich szkół w rejonie przygranicznym otrzymali dwujęzyczny katalog targowy, w którym znajdują się informacje na temat proponowanych przez firmy, uczelnie wyższe i szkoły zawodowe różnorodnych możliwości kształcenia.
Impreza ma jednak otwartą formułę, a organizatorzy zapraszają do odwiedzenia targów wszystkich młodych ludzi zainteresowanych ich tematyką, nie tylko tych, którzy wcześniej zgłosili taką chęć.
Organizatorem "vocatium w Regionie Odry" jest IfT Instytut Rozwoju Talentów, we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową Brandenburgii Wschodniej.
Patronat nad targami objęły niemiecka i polska minister edukacji: Annette Schavan oraz Barbara Kudrycka. (PAP)