Konkurs odbywa się w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych". To ostatni nabór wniosków na taki konkurs w województwie.
Mogą w nim wziąć wziąć udział samorządy - w przypadku podstawowych szkół publicznych - oraz podmioty prowadzące szkoły niepubliczne z województwa podlaskiego. Konkurs dotyczy też szkolnictwa specjalnego na poziomie klas I-III.
Jak powiedziała Elżbieta Romańczuk, dyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim, o dotację w pierwszej kolejności mogą ubiegać się jedynie szkoły, które dotychczas nie otrzymały wsparcia w takim konkursie. Takich szkół jest w regionie 108. Ale - jak zaznaczyła - jeśli nie wszystkie pieniądze zostaną wykorzystane, to w czerwcu zostanie ogłoszony dodatkowy konkurs dla wszystkich szkół z regionu.

Projekty muszą być zrealizowane w roku szkolnym 2013/2014. Dotację można otrzymać na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów - zarówno tych gorzej uczących się jak i zdolnych. Mogą to być np. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami np. w czytaniu czy pisaniu, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne oraz zajęcia terapeutyczne.

Wnioski mogą też dotyczyć zakupu przez szkoły pomocy dydaktycznych, jak np. komputerów, tablic interaktywnych czy programów specjalistycznych.

Romańczuk powiedziała, że małe szkoły, które w klasach I-III mają łącznie 69 uczniów, mogą otrzymać 30 tys. zł dotacji. Natomiast w szkołach, gdzie jest powyżej 69 uczniów, dotacja zależy od liczby uczniów. Obliczona jest na 453 zł 30 gr na ucznia.

Na programy indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych przeznaczono w regionie z programu Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - 21 mln zł - poinformowała Romańczuk. Dotychczas podpisano umowy na 11 mln zł, skorzystało z nich 319 szkół podstawowych w województwie podlaskim, co stanowi niemal 75 proc. wszystkich podstawówek w regionie. Natomiast w trakcie weryfikacji są projekty na łączną kwotę 4 mln zł. (PAP)

swi/ kow/ abe/