W czwartek w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie Agata Kornhauser-Duda wzięła udział multimedialnej lekcji dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim. Lekcja z udziałem pierwszej damy rozpoczęła kampanię Urzędu Transportu Kolejowego "Kolejowe ABC", na finansowanie której UTK pozyskało ponad 23 mln zł ze środków unijnych.
Podczas lekcji rozmawiano o bezpieczeństwie w ruchu kolejowym, przypominano dlaczego warto nosić odblaski, a także, jak bezpiecznie przechodzić przez przejazd kolejowy. Wspólnie recytowano wiersz „Lokomotywa” Juliana Tuwima. Odbyła się gra edukacyjna oraz pokaz przykładowych działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei. Pierwsza dama udała się także z grupą dzieci na krótką przejażdżkę kolejką wąskotorową.
„Jestem pełna uznania dla wszelkich inicjatyw i działań, które podejmowane są z myślą o poprawie jakości i bezpieczeństwa podróżowania dzieci i młodzieży” – mówiła Agata Kornhauser-Duda.
„Jestem głęboko przekonana o tym, że właśnie dzięki edukowaniu, też czasem przestrzeganiu i informowaniu polepsza się bezpieczeństwo, ale również budowane są wśród dzieci i młodzieży postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, a także pogłębiona jest i poszerzana wiedza na temat właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia” – podkreśliła.

Zdaniem Agaty Kornhauser-Dudy, takie akcje, jak „Kolejowe ABC” prowadzą w efekcie do tego, że zmniejsza się liczna wypadków z udziałem dzieci i młodzieży, zarówno w ruchu drogowym, jak i kolejowym.
„Życzę wam tego, aby każda podróż prowadziła was bezpiecznie do celu, abyście zawsze szczęśliwie wracali do swoich domów i swoich bliskich, a ponieważ zbliżają się upragnione przez was wakacje, życzę wam, aby wasz wypoczynek był udany, ale przede wszystkim bezpieczny” – podsumowała pierwsza dama zwracając się do dzieci.
"Kampania Kolejowe ABC" to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców.

W ramach akcji, w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie całej Polski prowadzone będą zajęcia edukacyjne poświęcone zasadom bezpieczeństwa oraz wzorcom odpowiedzialnego zachowania podczas korzystania z transportu kolejowego. Zakłada się przeprowadzenie około 500 takich zajęć. Projekt przewiduje także informacyjno-edukacyjną kampanię medialną na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa pasażerów.
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra podkreślał, że edukacja użytkowników jest bardzo ważna. Jak mówił, w ruchu kolejowym dochodzi do wielu wypadków, które często są spowodowane przez osoby postronne, czyli m.in. kierowców, ale również tych, którzy znajdując się na terenie kolejowym, nie przestrzegają przepisów.
„Liczb wypadków spowodowanych czynnikami spoza systemu kolejowego, to jest aż dwie trzecie wszystkich zaistniałych wypadków” - mówił. Góra wyraził nadzieję, że akcja „Kolejowe ABC” przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków kolejowych, w szczególności z udziałem dzieci. (PAP)