Podręcznik trafi też do recenzentów. W stopce umieszczonej na ostatniej stronie egzemplarzy próbnych podręcznika można przeczytać, że dr hab. Małgorzata Żytko będzie recenzentem z zakresu treści polonistycznych i społecznych. Recenzentem w zakresie edukacji matematycznej będzie mgr Agata Ludwa, edukacji przyrodniczej - dr Marek Piotrowski, poprawności językowej - prof. dr hab. Jerzy Podracki, do spraw równościowych - dr Iwona Chmura-Rutkowska.
"Staraliśmy się poprowadzić ten podręcznik w taki sposób, by zachęcić do aktywności na zajęciach, aby nie było to nauczanie dzieci, ale by dzieci uczyły się jak się uczyć. W podręczniku zastosowaliśmy metodę fabularną, treści przenikają się i wynikają jedne z drugich. Polecenia-inspiracje mają zachęcić do stwarzania sytuacji edukacyjnych, do pracy z dzieciakami" - powiedziała główna autorka podręcznika Maria Lorek.
Pokazując podręcznik zaznaczyła, że jego oprawa plastyczna jest bardzo zróżnicowana. "Są ilustracje w 3D, są zdjęcia, są ilustracje malowane przez ilustratorów. Są też różne formy graficzne: ilustracja, tekst, historyjka obrazkowa, komiks. Jest dużo różnorodnych fabularnych ilustracji" - mówiła.
Pierwsza część podręcznika dla pierwszaków ma 92 strony. Uczniowie będą z niej korzystać przez trzy miesiące, później przez kolejne trzy miesiące nauki będą korzystać z drugiej części. Z następnymi częściami - trzecią i czwartą - mają pracować po dwa miesiące.
Ponieważ podręcznik ma być własnością szkoły wypożyczaną uczniom na wewnętrznej stronie okładki zamieszczono apel: "Kochani pierwszoklasiści, podręcznik, który dostaliście, powstał dzięki zaangażowaniu i pracy wielu osób. Dbajcie o niego, nie rysujcie w nim. W przyszłym roku będzie szkolnym przewodnikiem dla waszych młodszych koleżanek i kolegów. Postarajcie się, aby dzięki pięknej i czystej książce nauka również dla nich była przygodą i prawdziwą przyjemnością".
Nad tym apelem zostawiono miejsce, w którym kolejni uczniowie, korzystający z książki, będą mogli umieścić swoje imiona i nazwiska.
W podręczniku treści z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej i artystycznej wzajemnie się przeplatają. Uczniowie poznają m.in. 18 liter, cyfry: 1, 2 i 3 oraz dowiadują się co to jest dodawanie i odejmowanie.
Minister edukacji i główna autorka podręcznika pytane były przez dziennikarzy, jaki model rodziny będzie przedstawiony w książce i czy są w nim poruszone kwestie równościowe. O podkreślenie roli rodziny w podręczniku apelowały m.in. środowiska prawicowe, a o podkreślenie kwestii równościowych środowiska liberalne. "Nie widzę żadnych sprzeczności miedzy równością a rodziną. Nie wiem, dlaczego ktoś w ogóle stawia te dwa ważne słowa w opozycji" - podkreśliła Kluzik-Rostkowska.
Lorek wyjaśniła w podręczniku nie ma jednego głównego bohatera. "Na samym początku dzieci poznają naszą podręcznikową klasę, nie ma jednej rodziny, która przewija się przez cały podręcznik. Nie ma więc jednego modelu rodziny (...) Są różne dzieci. Jest ich 24. Wśród nich jest dziewczyna niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, mamy dwoje dzieci innego koloru skóry" - opowiadała. Dodała, że wśród rodziców będzie m.in. samotna matka.
Minister edukacji była pytana o koszty przygotowania podręcznika. Poinformowała, że główna autorka "Naszego elementarza" otrzyma mniej niż trzy procent z podawanej przez media kwoty 5 mln zł, czyli 134 tys. 792 zł, druga autorka Lidia Wollman zarobi 18 tys. zł z "małym hakiem", a autorka Maria Twardowska, która będzie odpowiadała za część matematyczną zarobi 35 tys. zł. Według Kluzik-Rostkowskiej, całość kosztów przygotowania podręcznika, w tym wynagrodzenie zespołu redakcyjnego i koszt ilustracji, wyniesie mniej niż milion złotych. Minister zaznaczyła, że najpoważniejszą część kosztów pochłonie druk i dystrybucja podręcznika.
"Nasz Elementarz" wydrukuje Centrum Usług Wspólnych, które jest jednostką podległą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na dystrybucję podręcznika został ogłoszony przetarg.
W 2015 r. podręcznik przygotowany na zlecenie MEN ma trafić do uczniów klas II szkół podstawowych, a w 2016 r. do uczniów klas III. (PAP)

Polecamy: Maria Lorek: rządowy podręcznik to szansa na zmianę polskiej edukacji