Celem akcji organizowanej przez Fundację Enea i spółkę Enea jest popularyzacja nauki, sztuki i sportu wśród młodych ludzi, w szczególności poprzez:
- stworzenie ciekawych i innowacyjnych metod edukacyjnych;
- zachęcenie nauczycieli i pedagogów do korzystania z nowych metod dydaktycznych, które będą służyły rozwijaniu talentów uzdolnionych uczniów;
- zainteresowanie dzieci i młodzieży nauką, sztuką i sportem oraz zachęcenie ich do przekazywania wiedzy na te tematy.

Projekty ubiegające się o grant mogą obejmować m.in.: przeprowadzenie cyklu warsztatów, zaprojektowanie gier i zabaw rozwijających zainteresowania uczniów lub organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla osób szczególnie uzdolnionych, które wykraczają poza standardową edukacyjną ofertę szkoły.