– Szkoła to moje miejsce do życia, moja miłość i moja pasja – mówi Mariusz Zyngier, nauczyciel nominowany do „Nauczycielskiego Nobla”.
Mariusz Zyngier pracę w szkole rozpoczął w 1992 roku. Już po kilku latach, jego uczniowie zaczęli odnosić sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i olimpiadach. Dla swoich wychowanków organizuje zawodowe staże zagraniczne, dzięki którym młodzi ludzie mają możliwość wymiany doświadczeń i rozwoju umiejętności, między innymi w dziedzinie elektroniki i robotyki.
Brał także udział w przygotowaniu podstawy programowej w zawodach technik elektronik i monter elektronik. Jest również współautorem programów nauczania w zawodach technik elektronik i monter elektronik oraz technik elektryk, elektryk i elektromechanik.

Źródło: MEN, stan z dnia 30 grudnia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów