„To już piąta edycja naszej akcji. Rokrocznie skupia ona prawie 200 tys. uczestników. Jest największą akcją edukacji ekologicznej w Polsce. Młodzi piszą listy, które później przekażą dorosłym, zapraszając do podejmowania wspólnych niewielkich działań, korzystnych dla środowiska. W szkołach i przedszkolach towarzyszą temu happeningi, wystawy, zbiórki surowców czy sadzenie drzew” – powiedział Owczarz.

Prezes Arki dodał, że w listach młodzi najczęściej wspominają o problemach, które są bolączkami współczesności. „Teraz niewątpliwie są to dwa tematy: niska emisja oraz gospodarka odpadami” – powiedział Owczarz.
W jednym z listów uczennica Ola napisała, że trudno jest zmienić złe nawyki konsumentów z dnia na dzień. „Trzeba się jednak starać, by nasze życie i przyszłych pokoleń było zdrowsze. Aby reklamówki nie fruwały w powietrzu niczym "plastikowe ptaki". (…) Najlepiej zagospodarowane odpady to takie, które w ogóle nie powstają, więc torbom plastikowym powiedzmy nie!” – postulowała.
W akcji wzięła udział Aleksandra z jednego bielskich gimnazjów, zwracając w liście uwagę na konieczność segregacji śmieci. „To bardzo ważna rzecz, bo dzięki temu jest w naszym otoczeniu czyściej. Dzięki segregacji wytwarzamy mniej odpadów, zatem będzie się nam żyło lepiej” – powiedziała.

Przygotowania do akcji trwały kilka miesięcy. Młodzież uczestniczyła w tym czasie w lekcjach tematycznych, happeningach i zajęciach proekologicznych, pochodach edukacyjnych, zbiórkach surowców i akcjach sprzątania.
Wojciech Owczarz powiedział, że w dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 1 tys. gmin, ponad 10 tys. szkół i przedszkoli oraz ponad milion uczestników. W czwartek w inauguracji uczestniczyła młodzież z bielskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Akcja Fundacji Arka "Listy dla Ziemi" jest partnerem programu "Po Stronie Natury", prowadzonego wspólnie przez PTTK, Lasy Państwowe i firmę Żywiec Zdrój. „W ramach programu +Po Stronie Natury+ od wielu lat konsekwentnie prowadzimy działania na rzecz środowiska naturalnego. Wspólnie z partnerami posadziliśmy ponad 5 mln drzew, odnowiliśmy blisko 1 tys. szlaków turystycznych, a także dofinansowaliśmy 115 inicjatyw ekologicznych” – powiedziała Inga Songin z Żywca Zdroju.
Fundacja Ekologiczna Arka zajmuje się edukacją ekologiczną, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Podejmuje zagadnienia ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony zwierząt i szerzenia wiedzy na temat wpływu zachowań człowieka na otaczające środowisko. (PAP)

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów