Minister edukacji narodowej uczestniczyła w Centrum "Dialog" w spotkaniu z rodzicami i przedstawicielami organizacji reprezentujących dzieci z niepełnosprawnościami. Spotkanie poświęcone było propozycjom zmian w ich edukacji.

"Dzieci będą miały dedykowane kształcenie w zależności od ich możliwości i potrzeb. w związku z tym, jeśli będzie taka potrzeba, polegająca na częściowej realizacji nauczania w domu lub w szkole to taka ona będzie" – powiedziała Zalewska.

Poinformowała, że "wspólnie z rodzicami i organizacjami będzie przygotowywać projekt ustawy dotyczącej edukacji dzieci z niepełnosprawnością". Przekazała, że chciałaby by ta ustawa weszła w życie w 2019 r.

Wiceminister edukacji Marzena Machałek poinformowała, że resort przygotował propozycje czterech możliwych rozwiązań, skierowanych do dzieci, doświadczających trudności w szkole w związku z niepełnosprawnością lub chorobą. Pierwszy obszar rozwiązań – jak wskazała wiceminister – dotyczy dzieci zdrowych ale niepełnosprawnych, drugi – dzieci chorych, które nie mogą chodzić do szkoły, trzeci — dzieci chorych, które mogą chodzić do szkoły, zaś czwarty - dzieci, które mogą chodzić okresowo do szkoły.

"Rozwiązania muszą być elastyczne gdyż te cztery obszary mogą się przenikać" – wskazała. (PAP)