Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy (na poziomie podstawowym). Chętni mogą zdawać te przedmioty także na poziomie rozszerzonym. Mogą też przystąpić do egzaminów z przedmiotów dodatkowych - do sześciu (zdają je na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym).
Aby uzyskać świadectwo maturalne maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.
Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9.00) i po południu (początek o godz. 14.00). Po południu będą egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów oraz egzaminy z języków obcych zdawane na poziomie rozszerzonym.
Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego po południu przeprowadzony będzie egzamin z wiedzy o tańcu.
W drugim dniu sesji egzaminacyjnej 7 maja rano będzie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu - egzamin z historii muzyki.
8 maja rano przeprowadzony będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej.
9 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z historii sztuki.
10 maja odbędą się egzaminy z języka angielskiego. Terminy egzaminów pisemnych z pozostałych języków obcych ustalono na: 16 maja - niemiecki, 18 maja - rosyjski, 21 maja - francuski, 22 maja - hiszpański, 24 maja - włoski. Na 23 maja wyznaczono też egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) oraz z języka kaszubskiego. Rano przeprowadzane będą egzaminy na poziomie podstawowym, a po południu na poziomie rozszerzonym.
11 maja będą egzaminy z wiedzy o społeczeństwie (rano) oraz z fizyki i astronomii (po południu), 14 maja - z biologii i z historii, 15 maja - z informatyki i z chemii, 17 maja - z geografii i z filozofii. 25 maja przeprowadzone będą egzaminy z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.
Terminy egzaminów ustnych ustala każda szkoła we własnym zakresie.
Dodatkowe terminy pisemnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni: 5-21 czerwca.
Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 21 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 20-24 sierpnia.
Harmonogram matur opublikowany jest na internetowych stronach CKE: www.cke.edu.pl (PAP)