Kuratorium zaznacza jednak, że wnioski mogą jeszcze wpływać (jest to związane m.in. z kwestiami formalnymi, np. z brakiem lub zagubieniem potrzebnej do wniosku dokumentacji). Ostatecznie w lutym kuratorium będzie wiedziało, ilu uczniów otrzymało wsparcie.

Termin składania wniosków wyznaczają władze poszczególnych miast i gmin. Opiekunowie dzieci, nauczyciele lub pracownicy socjalni zostawiają dokumentację w sekretariatach szkół, do których uczęszczają ich podopieczni.

Dofinansowanie wynosi od 175 do 445 zł (w zależności od rodzaju szkoły, stopnia niepełnosprawności, podręczników potrzebnych do nauki). Dochód w rodzinie nie stanowi podstawy przyznania dotacji.

Jak wynika z dotychczas złożonych wniosków, w tym roku w Małopolsce z rządowego programu skorzysta młodzież ze szkół podstawowych (klasy II-III), zawodowych, liceów, techników i szkół specjalnych przyspasabiających do pracy.

W roku ubiegłym finansowe wsparcie na zakup pomocy szkolnych otrzymało ponad 3,5 tys. niepełnosprawnych uczniów małopolskich szkół podstawowych (klas I-III i VI), szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół specjalnych, a także gimnazjów (klas III).

"Program +Wyprawka szkolna+ nie ma powiązania z programem +500 plus+" – zaznaczyła PAP Wanda Brześcińska, dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Szacuje się, że w 2017/2018 r. w całym kraju pomoc w ramach programu otrzyma ok. 34 tys. uczniów z niepełnosprawnościami, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program "Wyprawka szkolna" jest realizowany od 15 lat. Przez ten czas zmieniała się grupa uczniów, którzy byli do tej pomocy uprawieni. Od roku 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych adresowana jest do części uczniów z niepełnosprawnościami.(PAP)