Łódzcy radni na początku lutego podjęli uchwały w sprawie zamiaru likwidacji siedmiu szkół w mieście - trzech liceów ogólnokształcących oraz czterech gimnazjów. Władze miasta uzasadniają likwidację placówek niżem demograficznym i reformą programową w szkołach ponadgimnazjalnych. Radni zdecydowali wówczas o zamiarze likwidacji od września tego roku dwóch Liceów Ogólnokształcących nr XXXV i XXX oraz połączenie ich w jedną placówkę w budynku tej ostatniej szkoły.
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, organ prowadzący szkołę jest zobligowany, na co najmniej sześć miesięcy przed terminem jej likwidacji, zawiadomić o tym zamiarze nauczycieli, kuratora oświaty, który opiniuje uchwały oraz rodziców uczniów. W zawiadomieniach do rodziców uczniów pojawiła się pomyłka w dacie likwidacji szkół; później sprostowanie mieli dostarczyć rodzicom urzędnicy wydziału edukacji łódzkiego magistratu. Mieli na to czas do końca lutego. We wtorek wiceprezydent miasta odpowiedzialny za oświatę Krzysztof Piątkowski poinformował, że w związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się wokół pomyłki popełnionej przez urzędników wydziału edukacji zdecydował, że ostateczna likwidacja obu liceów zostanie przesunięta na 2014 rok.
"Ma to na celu uniknięcie stresu i dyskusji wokół tego, czy pomyłka jest oczywista, czy może wiązać się z ewentualnym rozstrzygnięciem nadzorczym. Szkoły powinny koncentrować się na właściwych zadaniach, czyli nauce i pracy" - mówił wiceprezydent. W związku z tą decyzją w roku szkolnym 2013/2014 będzie odbywał się nabór do obu liceów. Piątkowski przyznał, że osoby odpowiedzialne za pomyłkę zostały ukarane najwyższymi możliwymi karami przewidzianymi w kodeksie pracy.
Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą, do sierpnia 2015 r. wygaszone ma zostać Liceum nr XXIII im. ks. prof. Józefa Tischnera. Likwidacja jedynej w mieście szkoły "tischnerowskiej" wzbudza najwięcej emocji. Przedstawiciele liceum podkreślają, że ich placówka była wielokrotnie nagradzana także na arenie międzynarodowej. Szkoła otrzymała m.in. miano Szkoły Innowacyjnej i tytuł Szkoły Globalnej. W obronie szkoły wystąpił także brat ks. prof. Tischnera - Kazimierz Tischner. Radni przyjęli także uchwały o zamiarze likwidacji czterech gimnazjów - trzy z nich: 25, 27, 42 - mają zostać zlikwidowane od września tego roku; gimnazjum nr 40 ma być wygaszane do września 2015 r. (obecni jej uczniowie dokończą naukę w budynku szkoły). Władze miasta chcą w budynku tego ostatniego utworzyć filię Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. W ub. roku łódzcy radni zdecydowali o likwidacji ośmiu szkół, w tym dwóch liceów ogólnokształcących oraz trzech zespołów szkół ponadgimnazjalnych. (PAP)

 

Polecamy: Terminy w procesie likwidacji szkoły muszą być zachowane 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów poświęconych likwidacji placówek oświatowych: ABC likwidacji szkółABC zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz ABC zmian w kształceniu zawodowym.