Dziennik podaje kilka przykładów takiego postępowania i pyta jak ta sprawa wygląda od strony prawnej? - Kwestie związane z udostępnianiem prac pisemnych uczniów powinny być uregulowane w statucie szkoły. Przepisy prawa oświatowego tego nie regulują, mówi Grzegorz Żurawski, rzecznik MEN.

Zdaniem adwokata Zbigniewa Kruegera ustawa o prawie autorskim nie przeszkadza w udostępnieniu rodzicom kopii testów. Czy sprawdzian jest utworem? Zgodnie z prawem jest nim każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

- W przypadku klasycznych sprawdzianów, w których odpowiada się na pytania lub zadania opisowe matematyczne, fizyczne czy z chemii, autorem, któremu przysługują prawa autorskie do testu, jest uczeń, mówi adwokat. (PAP)

mp/