PISA 2015 pokazała, że jeśli chodzi o rozumowanie w naukach przyrodniczych (ta dziedzina była w tej edycji badania wiodącą) wynik polskich uczniów to 501 punktów - o 24 pkt. mniej niż w 2012 r.
Wynik polskich uczniów jest zbliżony do wyników piętnastolat­ków z Irlandii, Belgii, Danii, Portugalii, Norwegii, USA, Au­strii i Szwecji – różnice między Polską a tymi krajami były nieistotne statystycznie. Daje nam to dziesiąte miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.
"Wynik trendu jest pozytywny, mamy wynik powyżej średniej krajów, które były badane, natomiast na pewno to, że wynik spada, trudno uznać za sukces" - powiedział Kopeć.W czołówce krajów osiągających najwyższe wyniki w bada­niu kompetencji przyrodniczych (na tle wszystkich badanych) znajdują się kraje Dalekie­go Wschodu, a także Finlandia, Estonia i Kanada. Pierwsze miejsce zajmuje Singapur (556 pkt). Z krajów europejskich przoduje Estonia z wyni­kiem 534 pkt.
W czytaniu i interpretacji średni wynik Polski to 506 pkt – o 12 pkt mniej niż w 2012 r. W UE lepsze wyniki od polskich gimnazjalistów uzyskali uczniowie z Finlandii, Irlandii i Estonii (wynik uczniów z Niemiec jest wyższy, ale różnica jest nieistotna). Wśród krajów świata Polska znalazła się na 13 miejscu.
Średni wynik polskich uczniów w zakresie matematyki to 504 pkt., o 14 pkt mniej niż w 2012 r. Wynik polskich uczniów jest zbliżony do wyników Belgii, Niemiec, Irlandii i Norwegii. W UE lepsze od Polski wyniki uzyskało 5 krajów: Estonia, Holandia, Dania, Finlandia i Słowenia.(PAP)

PISA 2015: polscy uczniowie wysoko w rankingach, ale gorzej niż poprzednio>>

Karta Nauczyciela. Komentarz
Andrzej Barański , Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska , Maria Szymańska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł