Zgłoszenia były nadsyłane przez katechetów oraz proboszczów parafii. Zdaniem przewodniczącego kapituły Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka, ks. Roberta Kaczmarka to oni najlepiej wiedzą, kto się dobrze uczy i ma zarazem trudną sytuację materialną w rodzinie.
Stypendia w wysokości od 150 do 300 zł otrzymało w środę 70. uczniów i studentów pierwszego roku, z parafii wchodzących w skład archidiecezji katowickiej, która obejmuje 317 parafii i ok. 1,5 mln mieszkańców województwa śląskiego.
Pieniądze mogą przeznaczyć na rozwijanie zainteresowań, udział w kursach językowych, dojazdy do szkoły, a także na zakup np. ubrań. Stypendia będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Stypendia im. bł. ks. Emila Szramka początkowo przyznawała redakcja tygodnika "Gość Niedzielny". Potrzebujących było jednak coraz więcej, dlatego abp Damian Zimoń (do 2011 roku metropolita katowicki) powołał w 2003 roku Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka. Pieniądze na stypendia pochodzą ze zbiórek przeprowadzanych wśród wiernych archidiecezji katowickiej między innymi przy okazji udzielania sakramentu bierzmowania.
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach.

Błogosławiony ks. Emil Szramek był w okresie międzywojennym oraz podczas II wojny światowej proboszczem parafii mariackiej w Katowicach. Znany był jako żarliwy duszpasterz, gorliwy patriota, działacz społeczny i narodowy, badacz historii i kultury Śląska, mecenas sztuki, budowniczy katowickiej katedry. Zginął męczeńską śmiercią 13 stycznia 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau. Beatyfikował go w 1999 roku papież Jan Paweł II - jako jednego ze 108. polskich męczenników II wojny światowej.(PAP)

ktp/ ls/