Ważną cechą programu jest to, że wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) nie ogranicza się tylko do lekcji informatyki. „Bardzo nam zależy w tym, by nauczyciele wykorzystywali możliwości nowoczesnego sprzętu na wszystkich lekcjach, na lekcjach języka polskiego, matematyki, biologii, a nawet wychowania fizycznego. I w tym programie udało nam się to zrobić” - powiedziała minister edukacji Krystyna Szumilas.
Wcześniej minister uczestniczyła w pokazowej lekcji w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie. Jest to jedna z ok. 400 szkół podstawowych w całym kraju, które uczestniczą w pilotażu programu „Cyfrowa szkoła”.
„Cyfrowa szkoła” jest pierwszym tak kompleksowym programem mający na celu nowocześnienie szkoły. Składa się on z czterech elementów. Są to: e-uczeń, e-nauczyciel, który wykorzystuje na lekcji sprzęt multimedialny, e-szkoła, wyposażona we właściwy sprzęt oraz e-podręcznik, czyli zasoby cyfrowe z których uczniowie i nauczyciele mogą korzystać w szkole i w domu.

Do pilotażu programu "Cyfrowa szkoła" zakwalifikowane zostały 402 szkoły podstawowe; 230 to szkoły z obszarów wiejskich, a 172 to szkoły miejskie, wśród nich 140 to szkoły małe do 100 uczniów, 165 to szkoły średnie – od 101 do 300 uczniów, a 97 to szkoły duże powyżej 300 uczniów. Otrzymały one dofinansowanie o łącznej wartości 44 mln zł na zakup sprzętu komputerowego.

Do 31 grudnia 2012 r. wybrany przez szkoły sprzęt został dostarczony, zintegrowany i uruchomiony w 399 szkołach. 78 proc. szkół wybrało wariant, w którym przenośne komputery dla uczniów są wykorzystywane w szkole, a 22 proc. wariant, w którym przenośne komputery dla uczniów są udostępniane uczniom klas IV do korzystania również w domu.

Minister edukacji w czwartek przedstawiając podsumowanie pilotażu programu „Cyfrowa szkoła”, zaznaczyła, że przedstawione przez nią dane dotyczące liczby lekcji przeprowadzonych z wykorzystaniem TIK zaznaczyła, że są to dane na koniec maja tego roku. Poinformowała, ze do końca czerwca szkoły uczestniczące w pilotażu poprzez swoje samorządy mają przekazać do MEN swoje sprawozdania. „Do połowy sierpnia będziemy czekać na podsumowanie i ewaluację programu przeprowadzoną przez Instytut Badań Edukacyjnych” - podała Szumilas.
Przypomniała, że wyniki pilotażu zostaną wykorzystane do przygotowania programu cyfryzacji wszystkich polskich szkół. „Zabiegamy o to, by w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków unijnych na kontynuację cyfryzacji trafiło do szkół 1,5 mld euro. Nie tylko na rozwój infrastruktury, ale także na przygotowanie nauczycieli, zasobów edukacyjnych” - mówiła.
„Na dziś wiemy, że w szkołach gdzie prowadzona jest "Cyfrowa szkoła" wiele się zmieniło (…) Lekcje prowadzone są w sposób atrakcyjny zarówno na uczniów, jak i dla nauczycieli, bardzo chętnie na lekcjach wykorzystywane są techniki informacyjno-komunikacyjne (…) Rezultat takich lekcji jest lepszy, uczniowie więcej zapamiętają, mają większą wiedzę” - powiedziała Szumilas.
Równolegle z prowadzeniem pilotażu trwają szkolenia dla nauczycieli, w tym tworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy między nimi, oraz prace nad przygotowaniem e-podręczników. Powstać ma 18 e-podręczników do 14 różnych przedmiotów. Będą one przeznaczone do użytku w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oprócz tego projekt zakłada stworzenie aż 2,5 tys. zasobów edukacyjnych, stanowiących uzupełnienie e-podręczników. Mają być udostępniane na wolnych licencjach, czyli bezpłatnie. „Będzie można te podręczniki drukować, zmieniać, wykorzystywać swobodnie do nauki w szkole i w domu” - mówiła minister.
„We wrześniu 2013 r. pokażemy wersje próbne trzech podręczników do matematyki” - poinformowała Szumilas. Zaznaczyła, że wszystkie e-podręczniki mają być gotowe do czerwca 2015 r.
E-podręczniki mają zostać przygotowane przez pięciu partnerów. Partnerami merytorycznymi są: Uniwersytet Wrocławski, który ma być odpowiedzialny za przygotowanie e-podręczników do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, Politechnika Łódzka przygotuje e-podręczniki do matematyki i przedmiotów informatycznych, a Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - do biologii, geografii, fizyki i chemii. Grupa Edukacyjna SA odpowiedzialna będzie za przygotowanie e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej. Z kolei Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, będące pionem Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, zajmie się techniczną konstrukcją e-podręczników. (PAP)