Lekcje Przedsiębiorczości to rozpoczęty w roku szkolnym 2014/2015 pilotażowy program Miasta Gdańsk i Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER. Projekt jest unikatowym w Polsce programem edukacyjnym, który pozwala młodym ludziom rozwijać własne pomysły i zmieniać swoją szkołę. Jego celem jest zmiana sposobu uczenia przedsiębiorczości w gimnazjach i liceach poprzez wykorzystanie innowacyjnej metody, gamifikacji. To narzędzie opiera się na wykorzystaniu mechanizmów zaangażowania znanych z gier.
W tworzeniu programu pilotażowego uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele z gdańskich szkół oraz eksperci od gamifikacji. Projekt wpisany jest do strategii rozwoju miasta.
Kinga Kuczyńska z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER tłumaczy, że uczestnicy projektu podczas semestru szkolnego uczą się, jak w sposób przedsiębiorczy rozwinąć biznes. Na platformie internetowej lekcjeprzedsiebiorczosci.pl m.in. tworzą biznesplan, planują budżet oraz poznają sposoby badania rynku. Wyjaśniła, że przygotowane dla uczniów zadania oparte są na mechanizmach znanych z gier, dzięki temu uczniowie traktują je jako wyzwania, które ich intrygują i motywują do przejścia kolejnego etapu szkolenia.
W semestrze zimowym 2015/2016 w programie wzięło udział 11 reprezentacji z 8 gdańskich gimnazjów (260 uczniów). Druga tura obecnej edycji projektu rozpocznie się na początku marca, wraz z rozpoczęciem letniego semestru szkolnego.

Więcej lekcji przedsiębiorczości w gdańskich szkołach>>

W poprzednim semestrze główne nagrody otrzymały cztery projekty gdańskich gimnazjalistów: ciastkarnia „Pyszne babeczki” stworzona przez uczennice Gimnazjum nr 8, „Babeczkowe Kino” opracowane przez klasę z Gimnazjum nr 11 oraz dwa projekty Gimnazjum nr 25, zajęcia z samoobrony i plan zakupu szafek szkolnych stworzony przez „Szafkarzy”.
Kuczyńska powiedziała, że “Szafkarze” podczas pięciominutowej prezentacji przedstawili problem, jakim są ciężkie plecaki szkolne oraz negatywne skutki, jakie wywołuje, a następnie przedstawili przemyślany plan biznesu rozwiązujący ten problem, czyli budowę szafek dla uczniów w swojej szkole.
Uczniowie uczestniczący w projekcie przyznają, że jest to ciekawe doświadczenie; wielu z nich już teraz myśli o rozpoczęciu działalności. Gdańskie gimnazja mogą się jeszcze zgłaszać do udziału w projekcie. Szczegóły na www.lekcjeprzedsiebiorczosci.pl. Do tej pory zgłosiło się 9 szkół (ok. 220 uczniów).
Lekcje Przedsiębiorczości wykorzystują innowacyjną metodę, gamifikację. Jak podkreślają organizatorzy, gamifikacja jednak nie jest stricte grą. Osobie angażującej się w działanie metoda daje poczucie wpływu na osiągane wyniki oraz postęp w opanowaniu jakiejś aktywności. W zgamifikowanych zajęciach nacisk położony jest na doskonalenie kompetencji, a nie na teoretyczną wiedzę.
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER m.in. organizuje wydarzenia dotyczące startup-ów oraz dedykowane nowoczesnej edukacji. STARTER jest prowadzony i finansowany przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, której fundatorem jest Miasto Gdańsk.(PAP)

Podsumowano projekt rozwoju szkolnej przedsiębiorczości>>