"Podręcznik adresowany jest do uczniów, to oni się z niego uczą. Dobry podręcznik powinien być atrakcyjny dla uczniów, zachęcać ich do pracy z nim. Dlatego podczas pracy nad podręcznikami powinno się zawsze pamiętać o odbiorcach, czyli o uczniach" - przypomniała dr Magdalena Szpotowicz z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Jej zdaniem podczas prac nad podręcznikiem powinno wykorzystywać się całą aktualną wiedzę na temat psychologii uczenia oraz na bieżąco sprawdzać, testować proponowane przez siebie rozwiązania konsultując je z uczniami.
 
O tym jak ważna jest tworzenie podręczników metodą projektowania uczestniczącego mówiła także Alexandra Totter z Instytutu Edukacyjnego w Zurichu. "Na każdym etapie prac nad podręcznikiem wykorzystujemy uczniów i nauczycieli. Dostajemy od nich informacje, jak wykorzystują przygotowany przez nas materiał, co powinniśmy zmienić, co poprawić, a co jest już dobre" - powiedziała.
Ekspertka zaznaczyła, że taka forma pracy wymaga czasu, ale przynosi najlepsze efekty. Poinformowała, że np. praca nad podręcznikiem do matematyki dla klas 7-9 trwa już trzy lata. "Warto wszystko sprawdzać i wyciągać z tego wnioski" - podkreśliła. Według Totter z badań wynikło m.in. to, że z dodatkowych materiałów towarzyszących podręcznikowi, a dostępnych on-line w internecie korzystają w większości słabsi uczniowie, wolą oni też materiały te drukować i mieć do nich stale dostęp, a nie tylko w komputerze.
 
Z kolei Elisabeth Partmann z wydawnictwa Oesterreichischer Bundesverlag Schulbuch wydającego wszystkie podręczniki szkolne w Austrii zwróciła uwagę na to, że podręczniki powinny nie tylko być zgodne z podstawą programową nauczania i wymaganiami egzaminacyjnymi, ale także powinny odzwierciedlać lokalną tradycję, w tym tradycję nauczania.
Zwracała uwagę na to, że w podręcznikach przy tekstach, a zwłaszcza przy ćwiczeniach powinno być zawsze zostawiona odpowiednia ilość miejsca na to, by uczniowie mogli robić notatki. Jej zdaniem, uczniowie zawsze robią notatki w książkach, co jest rodzajem systematyzowania i powtarzania wiadomości, i trzeba dać im możliwość robić to we właściwy sposób.
Grafik z Bułgarii, ilustrator podręcznika "Człowiek i przyroda" Vasselin Prmatarov mówił o tym jak trudna jest praca nad podręcznikami, gdyż zgodnie z prawem oświatowym wszystkie treści zawarte w podręcznikach, w tym rysunki, powinny nieść z sobą treści edukacyjne i są oceniane pod właśnie tym kątem.
 
Celem konferencji "Od "Ala ma kota" do e-matury" była próba odpowiedzenia na pytanie na ile dobrze zaprojektowany podręcznik może podnieść jakość uczenia i zwiększyć atrakcyjność procesu nauki. Udział w niej wzięli eksperci z dziedziny designu, typografii, edytorstwa i wydawnictw edukacyjnych.
Organizatorami konferencji były: instytuty zrzeszone w Stowarzyszeniu Europejskich Instytutów Kultury w Warszawie (European Union National Institutes for Culture EUNIC), Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Narodowy Instytut Audiowizualny i Biblioteka Analiz. (PAP)