Hasło tegorocznej konferencji brzmi "Obywatelstwo i społeczności". "Uczniowie potrzebują dobrze przygotowanych nauczycieli jako przewodników w świecie najnowszych technologii informacyjnych. Samo wyposażenie szkół, uczniów w sprzęt komputerowy to za mało. Uczniowie potrzebują nauczycieli, by ci nauczyli ich posługiwać się tym sprzętem w sposób, który pomoże budować społeczeństwa obywatelskie" - mówił podczas otwarcia konferencji wiceminister edukacji i nauki Portugalii Joao Casanova. Z kolei Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży Androulla Vassiliou w przesłaniu do nauczycieli odtworzonym na konferencji mówiąc o nowoczesnych technologiach informacyjnych i budowaniu społeczeństw obywatelskich przypomniała postać Malali Yousufzai, nastoletniej Pakistanki którą talibowie chcieli zabić za pisanie przez nią bloga poświęconego prawu kobiet do edukacji. Podczas konferencji nauczyciele i eksperci wymieniać się będą swoimi doświadczeniami przy realizacji wspólnych projektów, w które zaangażowani są nauczyciele i uczniowie z kilku krajów. Wśród uczestników konferencji jest duża grupa nauczycieli z Polski.
Projekty realizowane przez polskich nauczycieli są bardzo wysoko ocenianie przez ekspertów. Podczas konferencji nauczyciele twórcy najlepszych projektów odbiorą nagrody. W programie konferencji są też liczne wykłady i warsztaty - ponad 30 - dla nauczycieli wszystkich szczebli: od przedszkoli do szkół średnich. Dotyczą one m.in. problematyki edukacji globalnej, odpowiedzialnego poruszania się w świecie technologii informatycznych. Międzynarodowy program eTwinning został zainaugurowany w 2005 r. przez Komisję Europejską.
Celem przedsięwzięcia jest promowanie szkolnej współpracy w Europie, która przebiega przy użyciu technologii ICT.   Dzięki realizowanym wspólnie międzynarodowym projektom dzieci i młodzież doskonalą swoją znajomość języków obcych, poznają inne kraje i kultury, przyzwyczajają się do pracy zespołowej. Uczą się również tego, jak w procesie kształcenia biegle posługiwać się narzędziami ICT, czyli technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Chodzi np. o komunikowanie się z uczniami z innych krajów przy pomocy czatów i skype'a, a także o udział w wideokonferencjach.   Program skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 19 lat, czyli przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Mogą brać w nim udział szkoły z wszystkich krajów UE. Do programu dołączyły też m.in. Norwegia, Turcja i Szwajcaria.  
W ramach projektu działają specjalne strony internetowe (np. www.etwinning.net oraz www.etwinning.pl), na których znaleźć można informacje o szkołach uczestniczących w programie i dane kontaktowe do koordynatorów programu. Aby zarejestrować szkołę do programu, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.etwinning.net (PAP) dsr/ mlu/