Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytetu Kultura i Dziedzictwo, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowę w tej sprawie szef resortu Bogdan Zdrojewski podpisał w poniedziałek.
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego rozpoczęła się w 2010 roku. W pierwszym etapie wybudowano i kompleksowo wyposażono nowoczesny obiekt, w którym znalazły się sale do zajęć artystycznych - graficzne, ceramiczne, malarskie. Dodatkowo obiekt został wyposażony w dwupoziomową salę ekspozycyjną oraz salę gimnastyczną. Budowę zakończono w grudniu 2011 roku, a otwarcie miało miejsce w kwietniu 2012 roku. "Obiekt, oprócz pełnienia funkcji dydaktycznych dla kształcenia o profilu plastycznym, przystosowany będzie także do pełnienia roli miejsca aktywnej promocji kultury" - informował w kwietniu resort.
W drugim, ostatnim etapie rozbudowy szkoły zostanie zmodernizowany budynek tzw. dawnej tysiąclatki. Z chwilą przejęcia go od samorządu, co miało miejsce na początku lat 90., obiekt był tylko doraźnie remontowany. W ramach planowanej przebudowy, które prawdopodobnie rozpocznie się jeszcze w tym roku, zmodernizowane zostaną m.in. pozostałe sale lekcyjne oraz pracownie specjalistyczne, w tym jubilerstwo - specjalność, z którego słynie częstochowska placówka.
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych Anna Maciejowska podkreślała w rozmowie PAP, że dzięki rozbudowie szkoły uczniowie zyskali nowoczesne warsztaty i urządzenia oraz ogromną przestrzeń do pracy i nauki. "Zajęcia z ceramiki już w tej chwili odbywają się w nowych pomieszczeniach. Są sale wydzielone do projektowania, do obróbki na zmechanizowanych kolach garncarskim, obróbki plastycznej - przygotowywania form modeli i odlewów. Istnieje jeszcze osobny warsztat z piecami ceramicznymi do wypalania na wysoce profesjonalnym poziomie" - powiedziała Maciejowska.

Obecnie szkoła kształci ok. 300 uczniów na trzech specjalnościach: jubilerstwo, ceramika i grafika użytkowa. Szkoła współpracuje i wysyła swoich uczniów w ramach wymiany międzynarodowej do ze szkół w Niemczech, Włoszech, Francji, Portugalii, Austrii, Węgier oraz Izraela. 90 proc. jej absolwentów podejmuje studia na uczelniach artystycznych.
Koszt całkowity pierwszego etapu budowy nowoczesnego obiektu oddanego do użytku w kwietniu 2012 roku wyniósł ponad 21 mln zł, z czego ze środków unijnych przekazano na ten cel ok. 17,6 mln zł. Całkowity koszt modernizacji, która będzie realizowana w drugim etapie wyniesie ponad 15,8 mln zł z czego dofinansowanie to ok. 13,4 mln zł. Prace powinny zostać zakończone w listopadzie 2013 roku.(PAP)

ktp/ abe/