Uchwalony przez radnych program jest następstwem przeprowadzonych w latach 2012 i 2013 badań słuchu wśród uczniów szkół podstawowych. W 2012 roku na 1469 dzieci uczęszczających do klas pierwszych, nieprawidłowości wykryto u 450 uczniów.
W ubiegłym roku, po przebadaniu 1425 dzieci, nieprawidłowości stwierdzono u 500 z nich.
"W ramach badania przesiewowego słuchu, przeprowadzone zostaną m.in. badanie słuchu audiometrem pediatrycznym oraz test dźwięków" - powiedziała Barbara Pałka z wydziału zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie. Jak dodała, "niejednokrotnie rodzice nie wiedzą, że problemy ze słuchem mogą być przyczyną kłopotów dziecka z komunikacją na lekcjach lub gorszych wyników w nauce". "Dlatego kontynuacja badań jest szczególnie wskazana na etapie wczesnoszkolnym" - podkreśliła.
Program "Badania przesiewowe słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych" będzie realizowany w latach 2014-2018 i zostaną nim objęte wszystkie dzieci klas pierwszych częstochowskich szkół podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na badanie. (PAP)