Jak informuje Serwis Samorządowy PAP, MEN nie wycofa się z noweli przepisów regulujących udzielanie urlopów dla poratowania zdrowia - ewentualnie zmiany w tym zakresie nie będą tak daleko idące, jak początkowo zakładano i nauczyciel otrzyma urlop po 15 latach pracy (a nie 20).
W połowie roku projekt noweli ma trafić na Komitet Stały Rady Ministrów. Więcej>>'

O tym, co zawierać będzie nowela Karty Nauczyciela pisaliśmy tutaj>>