Prace remontowe obiektu trwały ponad 2 lata. Wyremontowano pomieszczenia biurowe budynku, elewację zewnętrzną i garaże. Przestrzeń strychu zaadaptowano na szatnię. Komendę wyposażono także w nowe meble i urządzenia biurowe. Inwestycja kosztowała 11,4 mln zł, z czego 1,3 miliona zł przekazały władze Mysłowic.

(www.katowice.uw.gov.pl)