Jak poinformował PPPT, zatrudnienie w okresie pół roku po uruchomieniu zakładu znajdzie tam minimum 200 osób.

Budowa zakładu produkcji lekkich elementów wykończeniowych budownictwa wielkogabarytowego wraz z kompleksem biurowym Grupy B4 to największe ze zrealizowanych dotychczas przedsięwzięć na ternie PPPT. Na terenie działki o powierzchni 22,6 tys. m2 inwestor zrealizował nowoczesną halę produkcyjną z trzykondygnacyjnym obiektem biurowo-socjalnym o wysokości 14 m i łącznej powierzchni użytkowej ok. 11,3 tys. m2.

Zakład produkcyjny powstał dla potrzeb zależnej spółki OPEUS, specjalizującej się w obsłudze budów w zakresie projektowania, produkcji i montażu stalowych i aluminiowych fasad i naświetleń oraz drzwi dla budownictwa wielkogabarytowego.

„Innowacyjny charakter przedsięwzięcia Grupy B4 w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym związany jest z procesem wdrażania przez inwestora nowoczesnych technologii i produktów z zakresu odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem złożonych projektów fasadowych. Inwestor prowadzi równocześnie proces dla objęcia obszaru inwestycji podstrefą specjalnej strefy ekonomicznej” – podał PPPT.

Istniejąca od 2004 r. spółka PPPT, w której udziały posiadają miasto Płock i PKN Orlen, zarządza obszarem inwestycyjnym o powierzchni ok. 200 ha.

Teren inwestycyjny PPPT podzielony jest na strefy pozwalające na prowadzenie działalności w różnych sektorach przemysłu, m.in. w branży chemicznej, farmaceutycznej, papierniczej, gumowej, lakierniczej, farbiarskiej, włókienniczej, tworzyw sztucznych czy samochodowej. W większości tereny przeznaczone pod inwestycje posiadają nowo wybudowane drogi, system sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, a także światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

PPPT posiada także obiekty administracyjne z zapleczem socjalnym.(PAP)

mb/ je/