GUS podał, że w lutym 28 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 58 proc. jako wystarczające, a 14 proc. jako zbyt małe. Przed rokiem było to odpowiednio: 24 proc., 63 proc., 13 proc.