Jak poinformował prezydent Norbert Mastalerz, podpisana została już umowa z wykonawcą inwestycji. „Wkrótce rozpoczną się prace przy odbudowie tych ulic. Bardzo ważny jest dla nas fakt, że na tę inwestycję udało się nam otrzymać bardzo wysokie, bo aż 95-procentowe dofinansowanie z RPO” - dodał.


W ramach prac Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drokam – Piaseczno” z Łoniowa, które wygrało przetarg wykona m.in. nową nawierzchnię obu ulic i sześć przejść dla pieszych.

Remont dwóch dróg, które zniszczone zostały w trakcie powodzi w 2010 r. w Tarnobrzegu, będzie kosztował ponad 765 tys. zł.

W maju i czerwcu 2010 roku Tarnobrzeg dwukrotnie zalała fala powodziowa. Pod wodą znalazła się m.in. oczyszczalnia ścieków na osiedlu Zakrzów, która obsługiwała całe miasto oraz sieć kanalizacyjna na pięciu osiedlach oraz wiele ulic na tych osiedlach.

Powódź, która dotknęła Podkarpacie w 2010 r. spowodowała straty w wysokości 1,2 mld zł, w tym straty w infrastrukturze gmin i powiatów oszacowano na prawie 800 mln zł.

huk/ mki/