„Program jest skierowany do osób fizycznych, właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych na zakup i wymianę np. kolektorów, pomp ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i termomodernizację” – wyjaśniał podczas piątkowej konferencji prasowej w Katowicach prezes tamtejszego Wojewódzkiego Funduszu Andrzej Pilot.

Jak mówił, to nowy produkt, praktycznie po raz pierwszy w kraju adresowany przez WFOŚiGW do klientów indywidualnych. „Do tej pory, jeśli chodzi o osoby fizyczne lub indywidualnych odbiorców, zawsze reprezentowały nas banki; (...) były to wyłącznie pożyczki” - przypomniał Pilot.

Nabór do pilotażowego programu będzie trwał od 11 do 22 lipca br. Wnioski będzie można składać w katowickiej siedzibie WFOŚiGW lub przesyłać pocztą. 27 czerwca w katowickiej siedzibie Funduszu ruszy też punkt konsultacyjny, w którym będzie można otrzymać szczegółowe informacje o programie, a także pomoc przy wypełnianiu wniosków.

Ponieważ program na razie ma charakter pilotażu, pula przewidzianych w nim środków to ok. 2 mln zł. Dofinansowanie może sięgnąć 25 proc. kosztów inwestycji (z dodatkowo określonymi limitami kwotowymi) w przypadku modernizacji źródła ciepła, a 15 proc. w pozostałych przypadkach.

Dla modernizacji źródeł ciepła dotacje będą udzielane na kotły na paliwa stałe (węglowe – najbardziej zaawansowane, tzw. 5 klasy), kotły gazowe, olejowe, opalane biomasą (4 lub 5 klasy), wymienniki ciepła (lub opłaty przyłączeniowe do sieci cieplnej), powietrzne pompy ciepła, pompy ciepła gruntowe i pozostałe, a także na kolektory słoneczne.

Pozostałe przypadki obejmują rozwiązania techniczne zwiększających oszczędności energii w domach jednorodzinnych, dla których pozwolenie na budowę wydano przed połową grudnia 2002 r. Chodzi o termomodernizacje (z wymianą drzwi i okien) oraz wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania.

Pilot zapowiedział w piątek, że jeśli edycja programu się powiedzie, to - być może - katowicki WFOŚiGW przygotuje kolejną jeszcze w tym roku.

Program ma być kolejnym elementem działań samorządów i instytucji woj. śląskiego na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w regionie. W ostatnich tygodniach zintensyfikował je raport Światowej Organizacji Zdrowia, w którym na szczycie listy 50 miast UE z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem znalazły się Żywiec i Pszczyna, a łącznie trafiło tam 33 polskich miast – większość w woj. śląskim i małopolskim.

Podczas piątkowej konferencji marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa przypomniał, że pod koniec maja br. powołał specjalny zespół roboczy ds. ograniczania niskiej emisji, w którego skład wchodzi ponad 30 osób – przedstawiciele samorządów, instytucji naukowych, uczelni wyższych, stowarzyszeń, fundacji związanych z ochroną środowiska, duchowieństwa, a także parlamentarzyści. Grono to roboczo podzieliło się na trzy podgrupy.

Pierwsza z nich ma m.in. przygotować założenia sejmikowej uchwały antysmogowej, która ma objąć swoim zasięgiem cały region. Druga ma skoncentrować się na przeglądzie dotychczasowych działań samorządów lokalnych i spróbować odnieść najlepsze, skuteczne rozwiązania do skali wojewódzkiej – przy jednoczesnym wypracowaniu źródeł finansowania. Trzecia grupa ma skupić się na edukacji i promowaniu walki z niską emisją.

Samorząd woj. śląskiego od kilku miesięcy stara się uzgadniać z gminami m.in. działania przeciw niskiej emisji, które miałyby się znaleźć w planowanej uchwale sejmiku. Do gmin regionu m.in. wysłano ankiety dotyczące ich oczekiwań w tej sprawie. Odpowiedziało ok. 90 proc.

W drodze wypracowywanej obecnie uchwały sejmiku - na gruncie podpisanej 6 października ub. roku przez prezydenta tzw. ustawy antysmogowej (nowelizacji Prawa ochrony środowiska) – samorząd województwa będzie mógł wprowadzić konkretne działania antysmogowe.

Przedstawiciele samorządu woj. śląskiego akcentują, że uchwała antysmogowa nie będzie wprowadzała zakazu spalania węgla, zmianie ulec muszą jednak sposoby jego wykorzystania, urządzenia, w których jest spalany, a przede wszystkim przyzwyczajenia i bariery mentalne wynikające z palenia węglem i odpadami w domowych paleniskach.

Katowicki WFOŚiGW ruszył też z początkiem czerwca z naborami wniosków do wartego blisko miliard złotych programu służącego poprawie jakości powietrza w centralnej części woj. śląskiego. W programie przewidziano trzy tzw. poddziałania: efektywną dystrybucję ciepła i chłodu (pula 737,1 mln zł) promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (z pulą 93,9 mln zł) oraz wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (pula środków 120,2 mln zł; nabór tu rozpocznie się 4 lipca br.).(PAP)